rejestracja

FINANSETF Sp. z o.o. specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych i zwiększania wartości firmy Klienta poprzez kompetencje i doświadczenie naszych doradców oraz wdrażanie innowacyjnych systemów i narzędzi zarządzania.

Przekazujemy Państwu kompetencje naszych doradców jak również ponad 20 letnie doświadczenie naszego wiodącego konsultanta Tomasza Falkowicza nabyte w ponad 100 projektach w branżach takich jak budownictwo, przemysł lotniczy, energetyka, handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy czy szkolnictwo wyższe. Ponad 12 lat temu jeden z naszych klientów realizował swój jeden z pierwszych projektów budowy farmy fotowoltaicznej w Austrii i tak zaczęła się nasza przygoda z fotowoltaiką.

Doradzamy firmom w zakresie opłacalności projektów fotowoltaicznych pod kontem:
 • czy realizacja projektu fotowoltaicznego naszego klienta jest opłacalna;
 • czy projekt spełnia ogólne kryteria opłacalności
 • czy projekt spełnia kryteria indywidualne jak stopa zwrotu itp.
Doradztwo w zakresie fotowoltaiki jest jednym z filarów naszej działalności, która dotyczy również doradztwa:
 • Finansowego – strukturyzacja finansowania, określenie źródeł oraz optymalnych poziomów finansowania zewnętrznego oraz pozyskiwanie kapitału.
 • Gospodarczego – poprawa efektywności procesów biznesowych, systemy zarządzania finansami controlling, restrukturyzacja, biznes plan, wycena wartości firmy.
 • Mentoring i Szkolenia – indywidualna praca z managerami w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów biznesowych.
Usługi oferowane:
 • Projektowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Finansami Firmy – Controlling jako system podnoszenia efektywności wszelkich sfer funkcjonowania firmy; poprzez planowanie, wykonanie, kontrolę, korygowanie działań oraz motywowanie zespołu dla centrów zysków i miejsc powstawania kosztów,
 • System Sugestii Pracowniczych – Kaizen – projektowanie i wdrażanie systemu – element systemu ciągłego doskonalenia, określanie strumieni wartości, promotorów Kaizen oraz procedur funkcjonowania
 • Lean Management – projektowanie i wdrażanie systemu – opracowanie głównych filarów LM, organizowania warsztatów Lean Management, nadzór powdrożeniowy
 • Opracowanie Strategii Firmy – potrzeby własne, poszukiwanie nowych produktów i rynków, poszukiwanie nowych metod zarządzania i nowych technologii wytwarzania – działania na potrzeby kredytobiorców i innych odbiorców zewnętrznych
 • Wycena znaku-maki firmy – optymalizacje podatkowe ½ stawki CIT poprzez (wycena marki, znaku towarowego)
 • Diagnoza Sytuacji Bieżącej – określenie pozycji firmy w kontekście zyskowności, sprawności działania, poziomu zadłużenia, ryzyka bankructwa, pozycji na rynku i pozycji wobec konkurentów, realizacji celów właścicieli
 • Wycena wartości firmy – wycena wartości całej firmy lub udziałów przy zastosowaniu metod dochodowych, księgowych, wskaźnikowych oraz mieszanych, rekomendacja ceny transakcyjnej oraz działań przedsprzedażowych.