rejestracja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi swoją działalność szkoleniową od roku 2004 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 27 lutego 2006r.). W roku 2008 Centrum Szkoleń zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Od 2008 roku prowadzimy szkolenia pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.

 

Osobom zainteresowanym oferujemy szkolenia w obszarze:

  • klimatyzacji, wentylacji,
  • chłodnictwa: freonowego, amoniakalnego,
  • klimatyzacji samochodowej.

 


Umożliwiamy uzyskanie wiedzy praktycznej i umiejętności w zawodach:

 

  • Mechanik Urządzeń Chłodniczych,
  • Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych,
  • Maszynista Chłodni/Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych.

 


Istnieje możliwość uzyskania uprawnień wymaganych od osób pracujących w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji:

 

  • Świadectwo Kwalifikacji dotyczące substancji kontrolowanych,
  • Uprawnienia Elektroenergetycznych dla chłodnictwa, klimatyzacji, i wentylacji,
  • Szkolenie okresowe z bhp i stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała -dla obsługujących amoniakalne instalacje chłodnicze.

 

Pomagamy zarówno osobom, które chcą się przyuczyć do wykonywania usług w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji, jak również tym, którzy dążą do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, stosując sprawdzony system szkolenia. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co sprzyja zdobywaniu wiedzy szczególnie podczas zajęć praktycznych. Kadrę wykładowców tworzą wysokiej klasy specjaliści z branży, najczęściej inżynierowie dysponujący dużą wiedzą praktyczną, w tym eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa, inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego oraz wykładowcy Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy

Metalko

Metalko - Klimatyzacja.pl
Siedziba firmy:

Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz

 

-Zobacz na mapie-

pomorskie

Tel: 504 241 927; 784 075 860