rejestracja


Wizja, Misja

Atest – Gaz to wiodący polski producent innowacyjnych i niezawodnych Systemów Detekcji Gazów oraz uznany ośrodek referencyjny w powyższym zakresie, który poprzez świadczone usługi, szeroką wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz zaawansowaną technologię działa na rzecz pełnego bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska.

Naszym zadaniem jest dostarczanie Klientom niezawodnych systemów detekcji gazów, które w możliwie najbardziej skuteczny sposób wykryją i zakomunikują potencjalne zagrożenie gazowe lub jego brak. Dlatego też, jako ośrodek konstrukcyjny, projektowy, badawczy i standaryzacyjny wiemy, że bezpieczeństwo to przede wszystkim dostarczanie Użytkownikowi wysokiej jakości informacji o zagrożeniach, a tym samym wspieranie Go w podejmowanych decyzjach - by to osiągnąć, niezbędna jest innowacyjność, kompleksowość oraz nowoczesne wzornictwo proponowanych rozwiązań.

Siła naszej marki wynika z codziennej pracy z naszymi Klientami, wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów – pasjonatów, ale także wielokierunkowego doświadczenia, dostępu do międzynarodowego know-how oraz doskonale rozwiniętego zaplecza badawczego i projektowego.

Dzięki temu Atest-Gaz może zaoferować unikalne, zaawansowane technologicznie, innowacyjne i niezawodne produkty, rozwiązania oraz systemy, kompleksowo i w pełni zaspokajające indywidualne potrzeby Klientów zarówno sektora przemysłowego jak i budownictwa ogólnego (HVAC)

Atest-Gaz