rejestracja

Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną. Naszym celem jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie. Nasze działania propagujące wiedzę o jakości powietrza w budynkach zmierzają do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji. Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej. Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001r. Wśród założycieli są przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów naukowych, inżynierowie i przedsiębiorcy. Prowadzimy aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej. Zbieramy informacje i wymieniamy doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym. W Stowarzyszeniu można uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów z wentylacją: * skorzystać z porady eksperta * otrzymać informacje o sposobach wentylowania budynków * skontaktować się z projektantami i wykonawcami wentylacji * zlecić wykonanie opinii i ekspertyzy technicznejStowarzyszenie organizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu wentylacji Popularyzujemy wiedzę o wentylacji i jakości powietrza wewnętrznego poprzez publikacje w mediach, uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, przygotowywanie własnych publikacji.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Stowarzyszenie Polska Wentylacja - Klimatyzacja.pl
Siedziba firmy:

Wiśniowa 40B lok. 6 02-520 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: +48 22 542 43 14