rejestracja

  Orzeł Polskiego Budownictwa - nagroda w Konkursie: podnosi prestiż w oczach konkurencji, wzbudza zaufanie partnerów i klientów; potwierdza wysoką jakość oferowanych towarów i usług; pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku, opinii i renomy; daje przewagę nad konkurencją; świadczy o innowacyjności; podnosi prestiż firmy w oczach klientów; pomaga w pozyskiwaniu nowych kontrahentów; umacnia pozycję na rynku; daje możliwość efektywnej promocji firmy; pomaga w rozwijaniu istniejących akcji marketingowych; rozszerza spojrzenie na własne możliwości; pomaga zaistnieć na rynkach Zjednoczonej Europy. § I. Cel KonkursuCelem konkursu jest promocja tych przedsiębiorstw budowlanych, które zarządzane w sposób nowoczesny, reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom oraz kierują się zasadami etyki w prowadzeniu biznesu. Organizatorzy są przekonani, iż nagrodzeni w konkursie, którzy tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne w pełni zaspokajające potrzeby konsumentów, będą wskazywać kierunki rozwoju branży budowlanej, a konkursowe działania promocyjne pomogą im w jeszcze lepszym rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa i pozyskanie nowych klientów. § II. BeneficjenciKonkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców z sektora budownictwa niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorstw działających na terenie Polski oraz wszystkich firm mających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa.§ III. Zgłaszanie kandydatów1. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia od pracodawców i pracowników uznających, że osiągnięcia ich firmy uprawniają do udziału w konkursie.2. Przed zgłoszeniem firmy należy uzyskać zgodę osoby zarządzającej lub właściciela firmy.3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia. § IV. Kapituła1. Kapitułę Konkursu powołują Organizatorzy, a w skład Kapituły wchodzą przedsiębiorcy i osobistości świata polityki i biznesu.2. Kapituła może powoływać ekspertów.3. Kapituła może wizytować firmy zgłoszonych kandydatów w celu weryfikacji informacji zawartych w Ankiecie Konkursowej.4. Kapituła może znieść kategorię konkursową lub zmienić jej nazwę, może też połączyć kategorie konkursowe i ustanowić nowe.5. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z konkursu.6. Skład kapituły do momentu ogłoszenia wyników konkursu jest tajny. § V. Kategorie nominacjiFirmy otrzymują nominacje w kategoriach: 1. Biura Architektoniczne, Projektowe i Geodezyjne2. Budownictwo Komercyjne i Użyteczności Publicznej3. Budownictwo Mieszkaniowe4. Budownictwo Przemysłowe i Specjalistyczne5. Generalny Wykonawca6. Infrastruktura Inżynieryjna, Drogowa, Kolejowa i Energetyczna7. Instalatorstwo, Elektrotechnika8. Inwestor9. Materiały Budowlane- producenci- dystrybucja10. Maszyny i Sprzęt Budowlany11. Modernizacja Obiektów12. Podwykonawca13. Usługi dla Budownictwa14. Usługi Deweloperskie15. Zarządzanie Nieruchomościami § VI. Terminy, nagrody1. Wnioski dotyczące konkursu należy przesłać pod adres Organizatora w terminie określonym przez oddzielne pisma. 2. Dla każdej kategorii wyróżnień Kapituła Konkursu ustala listę nie więcej niż 15 nominowanych. 3. Nagrody w postaci statuetki „Orzeł Polskiego Budownictwa” otrzymują zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach konkursu (ze wskazaniem rodzaju wyróżnienia). 4. Wszyscy nominowani otrzymują wyróżnienia w postaci dyplomów.5. Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem może ustanowić własne nagrody specjalne. 6. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas Wielkiej Gali. Wyniki z obrad kapituły do tego momentu są tajne.§ VII. Kryteria ocenyUczestnik oceniany jest na podstawie danych zawartych w Ankiecie Konkursowej i załącznikach, między innymi:- danych ekonomicznych dotyczących przychodu, inwestycji czy zatrudnienia.- działań firmy wspomagających: konkurencyjność, wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, szkolenie kadry zarządzającej i pracowników,- dotychczasowych osiągnięć przedsiębiorstwa, takich jak: otrzymane nagrody i wyróżnienia, referencje klientów, aktywność w środowisku przedsiębiorców, przestrzeganie zasad etycznych w biznesie, finansowanie celów społecznych oraz innego rodzaju osiągnięcia. § VIII. Ustalenia końcowe1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia Kapitule Konkursu wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte w zgłoszeniu i Ankiecie Konkursowej. Materiały te będą dostępne tylko do wiadomości członków Kapituły.3. Sekretariat konkursu prowadzi:Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.ul. Popas 702-196 Warszawa Tel./fax: +48 (22) 609 18 10

Europa 2000 Consulting

Europa 2000 Consulting - Klimatyzacja.pl
Siedziba firmy:

ul. Popas 7 02-196 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: +48 22 609 18 10

Fax: +48 22 609 18 10