rejestracja

Badania naukowe i atestacyjne urządzeń chłodniczych, samochodów chłodni (ATP), klimatyzatorów, pomp ciepła. Projektowanie i konstruowanie urządzeń i instalacji (nowe czynniki, urządzenia specjalne). Opracowywanie i dostawa komór badawczych i niskotemperaturowych. Certyfikacja wyrobów, certyfikacja i szkolenie personelu (Certyfikat F-Gazowy), aprobaty techniczne, ekspertyzy. Notyfikowana jednostka certyfikująca w zakresie dyrektyw: 73/23/EWG, 90/396/EWG, 97/23/WE.

 

 

 

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH - Klimatyzacja.pl
Siedziba firmy:

Juliusza Lea 116 30-133 Kraków

 

-Zobacz na mapie-

małopolskie

Tel: +48 12 637 09 33

Fax: +48 12 637 37 24