rejestracja

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jest organizacją pozarządową istniejącą na rynku od 2004 r., zrzeszającą osoby fizyczne i firmy, dysponujące szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi doradczej małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Dzięki wieloletniej działalności Stowarzyszenie doskonale wypracowało swoją pozycję nie tylko na rynku lokalnym, ale również ogólnopolskim. Firma zapewnia kompleksowe usługi doradcze szczególnie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz pośrednictwo związane z pozyskiwaniem partnerów handlowych, rozpoczęciem działalności gospodarczej, prowadzeniem przedsiębiorstw, wprowadzeniem produktów lub konkretnych projektów na rynek.

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe posiada bogate poświadczone licznymi sukcesami doświadczenie w przygotowaniu biznes planów, studiów wykonalności dla projektów inwestycyjnych, a także zarządzaniu projektami na każdym etapie realizacji.

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z powodzeniem pozyskuje środki oraz realizuje szereg projektów społecznych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te w bezpośredni sposób wspierają integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Stowarzyszenie realizuje także projekty wspierające budowę postaw przedsiębiorczych oraz tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat oraz Europejskiego Programu Promocji Jakości, który powstał w celu wspierania rozwoju i konkurencyjności najprężniej działających polskich przedsiębiorstw. Otrzymanie nagrody EuroCertyfikat jest niezależnym potwierdzeniem tego, że jej Laureat działa zgodnie z prawem europejskim, zgodnie z przyjętymi standardami biznesowymi oraz wywiązuje się z zobowiązań wobec instytucji państwowych. Korzyści wynikające z udziału w Europejskim Programie Promocji Jakości obejmującym Laureatów Konkursu EuroCertyfikat ułatwia przedsiębiorstwom osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera na rynku.

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podlaskich przedsiębiorców zaangażowało się w dynamiczny udział w tworzeniu warunków do rozwoju klastrów. Jako pierwsze i jedyne w Polsce zainicjowało powstanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, by poprzez współpracę uczelni wyższych z przedsiębiorstwami wpłynąć na ożywienie regionalnej gospodarki. Ta nowa inicjatywa naukowo – gospodarcza przynosi przedsiębiorcom wymierne korzyści dzięki budowie stałej platformy kooperacji.

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jest także koordynatorem Wschodniego Klastra Budowlanego, którego celem jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych oraz Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, którego głównym zadaniem jest stała współpraca pomiędzy podmiotami branży turystycznej.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe - Klimatyzacja.pl
Siedziba firmy:

ul. Rynek Kościuszki 2 15-091 Białystok

 

-Zobacz na mapie-

podlaskie

Tel: +48 85 652 61 07

Fax: +48 85 652 61 07