rejestracja

Fundacja PROZON zorganizowała i od ponad 10 lat prowadzi ogólnopolską sieć odzysku i regeneracji czynników chłodniczych. W ramach sieci korzystamy z logistyki naszch trzech Fundatorów: Air Products Sp. z o.o., Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oraz Termo Schiessl Sp. z o.o. Fundacja PROZON rozwiąże każdy Państwa problem związany ze stosowaniem sytnetycznych czynników chłodniczych. Usługi Fundacji obejmują: (1) przyjmowanie do ekologicznego zagospodarowania wszelkich odzyskanych czynników z grupy CFC, HCFC i HFC (wszystkie jednorodne czynniki HCFC i HFC - w tym R22 i R134a przyjmowane są nieodpłatnie, tj. bez kosztów), (2) regeneracja odzyskanych czynników chłodniczych, (3) dzierżawa profesjonalnych stacji do odzysku czynników, (4) dzierżawa butli specjalnie przystosowanych do odzysku czynników, (5) kompleksowa analizy jakości czynników chłodniczych, (6) doradztwo w kwestiach legislacyjnych związanych ze stosowaniem czynników chłodniczych, (7) profesjonalny i szybki odzysk czynników chłodniczych z dużych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w ramach naszego POGOTOWIA FREONOWEGO.

Świadectwa kwalifikacji ,prowadzenie kursów początkowych i uzupełniających.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu - Klimatyzacja.pl
Siedziba firmy:

ul. Matuszewska 14 Bud. B9 03-876 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: +48 22 392 74 62

Fax: +48 22 675 29 66