rejestracja

Wydawca e-czasopisma i portalu InstalReporter, to inicjatywa wydawnicza polegająca na wydawaniu czasopisma w wersji cyfrowej (plik pdf) i wysłaniu tak przygotowanego pdf-a do prenumeratorów e-mailem, bezpłatnie.


E- czasopismo InstalReporter skierowane jest do branży instalacyjnej. Magazyn ten utworzyliśmy z myślą o wszystkich ce­niących szybką, rzetelną i praktyczną wie­dzę techniczną i informację rynkową. Co miesiąc każdy prenumerator otrzymywać bę­dzie bezpłatnie na swoją skrzynkę poczto­wą najnowsze wydanie InstalReportera.


W dobie rozwoju społeczeństwa informa­cyjnego przekaz informacji przez Internet staje się standardem. Wybraliśmy więc właśnie ten środek komunikacji z Pań­stwem ze względu na fakt, że większość specjalistów (projektantów, instalatorów, pracowników pionów technicznych, han­dlowców, producentów, pracowników uczelni wyższych, instytucji i stowarzyszeń branżowych, studentów) korzysta z Interne­tu codziennie, szczególnie w pracy.

InstalReporter

InstalReporter - Klimatyzacja.pl
Siedziba firmy:

Miklaszewskiego 14a/63 02-776 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: 600 211 999, 600 106 196