rejestracja

Projektowanie, konsultowania i opiniowanie systemów oddymiania w tym wentylacji strumieniowej jetfan oraz wykonywanie analiz komputerowego modelowania CFD

Wentylacja strumieniowa Marek Magdziarz