SPIDERvent w stropie monolitycznym

Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit)

Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) - Widok generalny na instalację po wstępnym zalaniu.


Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) - Mocowanie kanału do zbrojenia.


Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) - Montaż kanału Karboflex do kolanka wentylacyjnego.


Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) - Montaż kolanka wentylacyjnego z przybiciem do deskowania.


Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) - dalsze zalewanie do końca.


Rekuperacja SPIDERVENT (Monolit) - Uszczelnianie połączenia kanał-kolektor.


Rekuperacja SPIDERVENT(Monolit) - wstępne zalewanie wokół kanałów.


Rekuperacja SPIDERVENT(Monolit) - Widok ogólny na częściowo zalany strop.
 

...