Co różni SPIDERventa od innych "rozdzielaczowych" systemów rekuperacji?

Po kilkugodzinnym przeszkoleniu montażu dokonać może także ekipa budowlana (!!!)

Z jednej strony zdecydowanie skraca czas realizacji całej inwestycji, ale przede wszystkim gwarantuje trwałą szczelność układu rekuperacji, która jest PODSTAWOWYM PARAMETREM wymaganym dla uzyskania efektów energetycznych w postaci oczekiwanych oszczędności w ogrzewaniu budynku.

PODCZAS ETAPU WERYFIKACJI (po 2 - 3 latach) NIE BĘDZIE RYZYKA, ŻE UKŁAD WENTYLACJI SIĘ ROZSZCZELNIŁ I NIE BĘDZIE MOŻLIWE POTWIERDZENIE WYMAGANEGO POZIOMU ENERGOOSZCZĘDNOŚCI INWESTYCJI (AUDYT ENERGETYCZNY) I TRZEBA BĘDZIE ZWRÓCIĆ OTRZYMANE DOFINANSOWANIE NA CELE NISKOENERGETYCZNEGO BUDOWNICTWA.

W przypadku tradycyjnych technologii, gdzie blaszane kanały łączone są z innymi elementami jak kolanka, mufy, złączki, trójniki, skrzynki rozprężne, kolanka itp. za pomocą skręcania lub „na wcisk”, z wykorzystaniem dodatkowych uszczelek i taśm klejących, połączenia takie po pewnym czasie mogą się rozszczelnić wskutek zmiennych temperatur latem i zimą, wilgotności, wibracji bądź brudnych metalowych powierzchni owijanych taśmą.