Kurtyny powietrzne Rosenberg w pytaniach i odpowiedziach

Firma Rosenberg może pochwalić się szeroką i atrakcyjną ofertą kurtyn powietrznych. By łatwiej zapoznać się z tymi urządzeniami, poniżej przedstawiono kilka zagadnień związanych z kurtynami powietrznymi.

Co to jest kurtyna powietrzna?

KURTYNA POWIETRZNA = NIEWIDOCZNE DRZWI = POWIETRZNY EKRAN = EFEKTYWNA ZASŁONA

Kurtyna powietrzna jest urządzeniem elektrycznym wyposażonym w wentylator, które wytwarza laminarny strumień powietrza tworząc niewidzialną barierę, skutecznie rozdzielającą dwa różne środowiska, bez ograniczania dostępu osób lub pojazdów.

Jakie zadanie spełnia kurtyna powietrzna?

Skutecznie oddziela obszary o różnych warunkach klimatycznych, chroni przed zimnem i ciepłem z zewnątrz, zapobiega przeciągom oraz minimalizuje przedostawanie się kurzu, spalin, zanieczyszczeń i insektów do pomieszczeń.

Utrzymuje:

 • ciepło
 • chłód
 • komfort
 • czystą atmosferęChroni przed:

 • niskimi temperaturami
 • wysokimi temperaturami
 • spalinami kurzem
 • zanieczyszczeniami
 • niepożądanymi zapachami insektami


Inne pozytywne aspekty kurtyn powietrznych

Dodatkowym pozytywnym aspektem działania kurtyn powietrznych jest osuszanie wejść oraz zwiększanie przestrzeni użytkowej w pomieszczeniu poprzez zapewnienie wyższego komfortu cieplnego w bliskiej okolicy drzwi, bram itp.

Jakie podstawowe elementy wchodzą w skład kurtyny powietrznej? Jaka jest jej budowa?

W skład typowej kurtyny powietrznej wchodzi kratka nawiewna, kratka wywiewna i wentylator (promieniowy, diagonalny lub osiowy) zamknięte w obudowie ze stali nierdzewnej bądź z galwanizowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo.

Kurtyny powietrzne mogą pracować wykorzystując powietrze otaczające (tzw. kurtyny zimne), czynnik grzewczy lub ogrzewanie elektryczne. Standardowe wersje grzewcze są wyposażone w 2-3 stopniową nagrzewnicę elektryczną lub nagrzewnicę wodną na parametry 80/60°C i 60/40°C, 2 lub 3-rzędową.

Urządzenia przeznaczone do zabudowy w suficie podwieszanym mogą być dodatkowo wyposażone w czerpnię, wyrzutnię i skrzynkę rozprężną.

Jaka jest zasada działania kurtyny powietrznej?

Powietrze obiegowe z pomieszczenia wchodzące poprzez kratkę wlotową (pełniącą czasem również funkcję filtrowania), jest kompresowane przez wewnętrzne wentylatory, a następnie nawiewane w sposób ukierunkowany wzdłuż otworu drzwiowego.

W jednostkach z elementem grzewczym następuje dodatkowo ogrzanie powietrza. Filtr (lub kratka pełniąca funkcje filtracyjne), chroni komponenty wewnętrzne (elementy grzewcze, wentylatory, elektronikę) przed kurzem i pyłem.

Wylot powietrza może być regulowany, w celu zwiększenia wydajności kurtyny.

Czy zastosowanie elementu grzewczego ma wpływ na skuteczność kurtyny powietrznej?

Funkcjonowanie kurtyn bazuje na wysokiej prędkości strumienia powietrza, który obejmuje wszystkie otwory. Ogrzewanie powietrza ma na celu głównie zwiększenie komfortu przechodzenia przez strugę i pomaga w utrzymaniu temperatury na wejściu.

Czy zastosowanie kurtyny powietrznej ma wpływ na układ wentylacyjny?

Tak. Przy każdym otwarciu drzwi lub bramy kurtyna chroni przed przedostaniem się powietrza z zewnątrz, wypływu powietrza z wewnątrz, zapewniając tym samym niezakłóconą pracę układu wentylacyjnego.

Czy kurtyny powietrzne można stosować do ogrzewania pomieszczeń?

Kurtyny powietrzne nie powinny służyć do ogrzewania pomieszczeń. Moc nagrzewnicy nie powinna być zatem zbyt wysoka.

Czy kurtyny powietrzne z elementem grzewczym należy uwzględniać w bilansie cieplnym?

Kurtyn powietrznych nie należy uwzględniać w bilansie cieplnym pomieszczenia jako urządzeń grzewczych.

Czy kurtyny powietrzne są skuteczne?

Oczywiście! Wszystkie badania i testy wykazały, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne.

Przykładowe diagramy CFD wykonane przez Politechnikę Katalońską (UPC - Uniwersytet Technologiczny Katalonii) wyraźnie pokazują sprawność kurtyn.W przykładzie bez kurtyny powietrznej następuje wymiana ciepła pomiędzy pomieszczeniem a środowiskiem zewnętrznym. Zgodnie z prawami fizyki ogrzane lekkie powietrze z lewej strony wykresu poprzez naturalną konwekcję ucieka w stronę chłodniejszego, a cięższe, nieogrzane zimne powietrze przenika dołem.

Następuje dążenie do wyrównywania temperatury i ciśnienia. Nie widać wyraźnej granicy pomiędzy obszarami. Strata energii cieplnej jest ogromna – nie ma możliwości utrzymania stałych i komfortowych warunków wewnętrznych.

Na wykresie drugim, który obrazuje sytuację z zastosowaniem kurtyny powietrznej. Strumień powietrzny kurtyny umieszczonej nad otworem drzwiowym wyraźnie oddziela dwa obszary termiczne. Kurtyna utrzymuje środowisko wewnętrzne z lewej strony wykresu w komfortowej temperaturze i nie pozwala na przenikanie zimnego powietrza z zewnątrz.

Źle zaprojektowane kurtyny i niepoprawny montaż

Należy jednak pamiętać, że źle zaprojektowane kurtyny powietrzne, błędnie dobrane jednostki lub nieodpowiedni montaż powodują, że kurtyna powietrzna traci część lub nawet wszystkie zalety i może okazać się wówczas gorsza niż niezabezpieczone drzwi.

Jakich oszczędności energii cieplnej możemy się spodziewać stosując kurtynę powietrzną?

Kurtyny powietrzne chronią cenną energię cieplną pozwalając zaoszczędzić nawet 80% energii, przy jednoczesnej ochronie klimatu wewnętrznego i zwiększenia komfortu ludzi!

Czy kierunek nawiewu kurtyny zawsze jest z góry do dołu?

W zależności od konstrukcji kurtyny są możliwe 3 kierunki przepływu:

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest montaż poziomy kurtyny i nawiew z góry do dołu. Kurtyny pionowe mogą być instalowane po jednej lub po obu stronach otworu drzwiowego. Ostatnie rozwiązanie jest najlepsze pod względem termodynamicznym, ale również najdroższe i najbardziej problematyczne przy dużym nasileniu ruchu. Stosowane jest tylko w szczególnych przypadkach przemysłowych.

Czy są obiekty, w których stosowanie kurtyn powietrznych jest obowiązkowe?

Stosowanie kurtyn powietrznych ze strony prawnej jest rozwiązaniem opcjonalnym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §63).

Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania.

Dlaczego kurtyny powietrzne tak chętnie są stosowane w obiektach handlowych?

Kurtyny powietrzne umożliwiają stosowanie psychologicznego „efektu otwartych drzwi”.

Drzwi otwarte to zaproszenie dla klientów. „Otwarte drzwi” umożliwiają również zobaczyć wnętrze sklepu, co zachęca do odwiedzin. Jest to również swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim, a także dla osób z wózkiem dziecięcym, czy z parasolką. Kurtyny pomagają kontrolować lub całkowicie eliminują nieprzyjemne uczucie przeciągów, które często ma miejsce podczas otwierania i zamykania drzwi. Zwiększają również powierzchnię użytkową lokalu przy wejściach i zapewniają uczucie komfortu dla klientów i personelu.

Jak prawidłowo dobrać kurtynę powietrzną?

Aby bariera generowana przez kurtynę powietrzną była wystarczająco skuteczna musi ona zabezpieczać cały otwór drzwiowy. Z tego powodu szerokość kratki nawiewnej kurtyny powietrznej musi być większa od szerokości otworu, a strumień powietrza wylotowego powinien docierać do przeciwległego boku otworu.

Istotna jest tu nie tylko wydajność kurtyny, ale również prędkość powietrza wylotowego. W przypadku montażu kurtyny powietrznej nad otworem drzwiowym prędkość ta powinna być przy podłodze nie mniejsza niż 2 m/s. W przypadku bram w przedziale 3-4 m/s.

Czego należy unikać?

Należy jednak unikać dużych naddatków wydajności podczas doboru kurtyny, szczególnie tych z elementem grzejnym, gdyż wydajność wiąże się z koniecznością ogrzania strugi powietrza, a więc przewymiarowanie zwiększa niepotrzebnie nie tylko koszty zakupu, ale i eksploatacji.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Aby nie popełnić błędu powinno się zwrócić uwagę na warunki panujące w pomieszczeniu ochranianym przez kurtynę, ponieważ jest wiele czynników, które mogą wpływać na jej pracę: silne wiatry, ekstremalne różnice temperatur wewnątrz / na zewnątrz, więcej niż jedne drzwi, różne poziomy, duże hale, duża różnica ciśnień, itp.

W przypadku wystąpienia warunków niekorzystnych należy zwrócić szczególną uwagę na wentylatory stanowiące integralną cześć kurtyny. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych zaleca się stosowanie wentylatorów promieniowych, o stabilnej pracy i wysokim sprężu.

Dobór wentylatorów w zależności od warunków

W warunkach średnich i łatwych wentylatory osiowe i diagonalne sprawdzają się. Tu jednak trzeba pamiętać o głośniejszej pracy tych urządzeń, w szczególności, gdy mamy do czynienia z pomieszczeniami o nietypowej chłonności akustycznej lub specjalnymi wymaganiami w tej kwestii.

Jak prawidłowo zamontować kurtynę powietrzną?

Kurtyny powietrzne powinny być montowane wewnątrz pomieszczenia, które mają zabezpieczyć. Wyjątek stanowią chłodnie i mroźnie. Muszą znajdować się możliwie blisko chronionego otworu drzwiowego lub bramy.

W zależności od wytycznych producenta, kurtyny powietrzne przeznaczone są albo do montażu poziomego albo pionowego.

Niektóre można montować na oba sposoby. Montaż kurtyn do zabudowy w suficie podwieszanym również może być wykonany na dwa sposoby: tak, aby kurtyna była widoczna lub niewidoczna. Ciekawym rozwiązaniem, choć rzadko spotykanym, jest montaż kurtyny powietrznej w konstrukcji drzwi obrotowych.

Montaż kurtyny powietrznej

Kurtyny powinny być montowane do sufitu za pomocą gwintowanych zawiesi, wsporników ściennych lub podobnych elementów. Minimalna odległość urządzenia od sufitu powinna umożliwić podłączenie zasilania do skrzynki podłączeniowej i dostęp do zacisków orz wykonanie prac serwisowych.

Gdzie kurtyny powietrzne znajdują najszersze zastosowanie?

Kurtyny powietrzne są idealnym rozwiązaniem do utrzymania komfortowego wewnętrznego klimatu w placówkach handlowych i budynkach publicznych, które wymagają, aby ich drzwi były otwarte.

Najpopularniejsze miejsca instalacji:

 • sklepy, supermarkety, centra handlowe, hurtownie
 • lotniska, stacje kolejowe, stacje metra, dworce autobusowe
 • fabryki, magazyny, targi, salony
 • chłodnie, mroźnie
 • hotele, restauracje, kina, siłownie, kluby, puby
 • szpitale
 • budynki użyteczności publicznej, muzea
 • inne, gdzie drzwi często są otwierane