ActivTek: Aktywna technologia RCI - Najnowsze rozwiązanie dla placówek medycznych

Jakość powietrza, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie


Jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest dużo groźniejsze niż zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego. W celu zapewnienia dopływu czystego powietrza powszechnie stosuje się systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej, dostarczające świeżego powietrza w ściśle określonej ilości, tak aby zapewnić dobrą jego jakość wewnątrz pomieszczeń. Niestety, sam system wentylacji nie jest w stanie długo utrzymać wysokiej jakości powietrza. Należy pamiętać, iż w trakcie eksploatacji takiego systemu zabrudzeniu ulegają filtry oraz przewody wentylacyjne.


Zanieczyszczone filtry, kanały, a także panujące wewnątrz instalacji warunki cieplno-wilgotnościowe stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju mikroorganizmów. Za pośrednictwem powietrza wywiewanego z instalacji wentylacyjnej są przenoszone liczne drobnoustroje chorobotwórcze, powodujące np. infekcje dróg oddechowych, alergie oraz wiele innych chorób. Proponowany przez firmę ActivTek system dzięki nowoczesnej aktywnej technologii, tzw. promieniowej jonizacji katalitycznej połączonej z molekularną aktywacją powietrza, okazał się najbardziej skuteczną metodą oczyszczania i uzdatniania powietrza zarówno wewnątrz kanałów wentylacyjnych, jak i w samych pomieszczeniach. Zastosowana w urządzeniach aktywna technologia oczyszczania powietrza skutecznie usuwa: bakterie, wirusy, alergeny, roztocza, pleśń oraz grzyby. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem dyrekcji szpitali. Jak wiadomo, od dawna dużym problemem w tych placówkach służby zdrowia są zakażenia. Wskutek licznych mutacji bakterie odpowiedzialne za infekcje szpitalne w zastraszającym tempie wykształcają odporność na działanie antybiotyków, a następnie przekazują ją nie tylko kolejnym pokoleniom tego samego gatunku, ale także innym rodzajom drobnoustrojów. Wytwarzana podczas pracy urządzeń swoista mieszanka jonów, tzw. przyjaznych utleniaczy, dociera do trudno dostępnych miejsc i neutralizuje zagrożenia zarówno z powietrza, jak i z powierzchni. Neutralizacja zagrożeń mikrobiologicznych z powierzchni ma duże znaczenie, gdyż jak wykazały badania, choroby zakaźne są przenoszone nie tylko za pośrednictwem powietrza, ale również przez dotyk. Z takich powierzchni jak klamki, szafki przy łóżku, włączniki światła itp. bakterie mogą bardzo łatwo przenosić się na osoby z grupy ryzyka, dodatkowo zwiększając w ten sposób ryzyko infekcji.


Dzięki niedużym kosztom inwestycyjnym rozwiązanie proponowane przez firmę Activtek znalazło zastosowanie nie tylko w takich jednostkach, jak szpitale, przychodnie, hotele, obiekty użyteczności publicznej, ale również w szkołach, przedszkolach oraz domkach jednorodzinnych. Powszechnie uważa się, że technologia ta już niedługo stanie się rozwiązaniem standardowym i będzie stanowić integralną całość systemów wentylacyjnych w placówkach służby zdrowia.

...