Techniki oczyszczania powietrza

Potrzeba stosowania urządzeń do oczyszczania wynika z ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz odzyskiwania surowców

Substancje stałe, ciekłe i gazowe obecne w dolnej warstwie atmosfery w ilościach i rodzaju przekraczającym dopuszczalne stężenia (czyli uciążliwych dla człowieka lub wywierających ujemny wpływ na jego zdrowie oraz szkodliwych dla roślin, zwierząt, niekorzystnych dla gleby i wody) stanowią zanieczyszczenie powietrza.

Oczyszczanie powietrza – stosowane procesy:

 • odpylanie,
 • absorpcja i adsorpcja,
 • katalityczne utlenianie i redukcja.

 

Potrzeba stosowania urządzeń do oczyszczania wynika z ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz odzyskiwania surowców.

Cechy charakterystyczne urządzeń oczyszczających:

 • Skuteczność oczyszczania.
 • Opory przepływu urządzenia oczyszczającego.
 • Wskaźniki eksploatacyjne:
 • wskaźnik zapotrzebowania mocy,
 • wskaźnik zapotrzebowania energii.

 

Oczyszczanie powietrza – podział urządzeń

Urządzenia odpylające:

 • suche
 • komory osadcze,
 • cyklony,
 • odpylacze filtracyjne,
 • odpylacze elektrostatyczne,
 • mokre
 • płuczki bez wypełnienia,
 • płuczki z wypełnieniem,
 • płuczki pianowe,
 • płuczki z przepływem gazu przez zamknięcie wodne.

 

  

Opracowanie redakcja, www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [AJ]

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji

Literatura:

1. Baj W., Technologie radiacyjne w ochronie środowiska (usuwanie zanieczyszczeń gazów, pomiar zapylenia, zanieczyszczeń materiałów, itp.), Politechnika Warszawska, Warszawa 2004

2. Charkowska A., Zanieczyszczenia w instalacjach klimatyzacyjnych i metody ich usuwania, Wydawnictwo IPPU MASTA sp. z o.o., Pruszcz Gdański 2003

Foto: Ekoprojekt