[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Aktualności prawne - przydatne normy i przepisy

Opublikowano: 07.02.2009

image

Czy wiesz że...

1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373).


Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące wymagań stawianych budynkom w zakresie ustalenia dla nich charakterystyki energetycznej. Dotyczy to każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Charakterystyka ta powinna być ustalona w formie świadectwa charakterystyki energetycznej. Nabywcy (podobnie jak najemcy) budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli przepisy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.

1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003).

Z zakresu przedmiotowego rozporządzenia wyłączono odbudowę.
Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:

1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,

2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których
[…]

1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239).

Zgodnie z nowelizacją opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierać rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a)    dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie, […]


1 stycznia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

W rozporządzeniu określono:

- sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,

- wzory świadectw charakterystyki energetycznej,

- oraz metodologię obliczania charakterystyki energetycznej.

Świadectwo sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej, w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Wzory świadectw oraz metodologię obliczania określają załączniki.


NORMY STOSOWANE W WENTYLACJI I KLIMATYZACJI:

 • PN-EN 779:2005 - Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie
 • PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
 • PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
 • PN-B-02011:1977 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
 • PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
 • PN-M-40142:1986 - Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych

 

INNE NORMY PRZYDATNE W BRANŻY KLIMATYZACJA I WENTYLACJA:

 • PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej
 • PN-EN 13182:2004 - Wentylacja budynków Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
 • PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów   
 • PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
 • PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
 • PN-B-03433:1987 - Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania
 • PN-EN 13180:2004 - Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich
 • PN-EN 13403:2005 - Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych
 • PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

 

INSTALACJE GRZEWCZE:

PN-B-02431-1:1999 - Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania
PN-B-02411:1987 - Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania
PN-B-02402:1982 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

 

AKUSTYKA

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych
PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-B-02151-01:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasemŹródło: www.abc.com.plSystemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów

Katalog firm

 • HTS

  HTS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. to wiodąca n…
  HTS
 • Uniwersal

  Przedsiębiorstwo Produkcyjne UNIWERSAL Sp z o.o. istnieje od 1988 roku i zajm…
  Uniwersal
 • Rekuperatory.pl

  Rekuperatory.pl specjalizują się w kompleksowym montażu energooszczędnej went…
  Rekuperatory.pl