AFPRO Filters: Filtr kompaktowy seria HPQ

Filtr kompaktowy seria HPQ znalazły swoje zastosowanie w urządzeniach klimatyzacyjnych, instalacjach przemysłowych i jako filtr zewnętrzny w pomieszczeniach sterylnych


Konstrukcja:

 • W filtrach kompaktowych, znanych pod nazwą HPQ, zastosowane jest mini-plisowane medium, zamontowane w ramie wykonanej z polistyrenu. Ten rodzaj filtrów kompaktowych ma swoje zastosowanie w środowisku, gdzie temperatura nie przekracza 65°C.Klasa filtra zgodnie z normą ISO 16890: 

 • ePM2,5 55%, ePM1 55%, ePM1 80%.Specyfikacja:

 • Ramka: plastikowa (ABS-Poliestyren).
 • Separator: ocynkowany separator.
 • Spoiwo: dwuskładnikowy poliuretan.
 • Materiał filtracyjny:  włókno szklane.
 • Uszczelka: spieniony poliuretan.
 • Klasa filtra zgodnie z normą ISO 16890 : ePM1, ePM2,5.
 • Klasa filtra zgodnie z normą EN779:2012 : M6, F7, F9.
 • Klasa filtra zgodnie z normą EN 1822: E10, E11, E12.
 • Maksymalne ciśnienie: 450 Pa.
 • Maksymalna temperatura pracy: 65 °C.
 • Maksymalny wilgotność względna: 90%.

 

Instalacja:

 • Upewnij się, że filtr jest zainstalowany prawidłowo: strona zasysająca – czyste powietrze.
 • Filtr powinien być zainstalowany poprawnie: brak wycieków.
 • Uszczelki nie mogą być uszkodzone.
 • Filtr powinien być zamocowany w czterech miejscach.
 • Należy unikać podwójnego złożenia mediów.
 • Należy ostrożnie instalować filtr, aby uniknąć uszkodzeń.
 • Po zainstalowaniu filtra, system powinien być włączony przez kilka godzin w celu uzyskania prawidłowego efektu działania.
 • Rejestracja danych filtra: zapisz datę i początkowy opór powietrza.
...