Ventia po raz kolejny poprawiła wyniki finansowe i mocno stawia na rozwój własnych marek

Z Bogdanem Matusiakiem, prezesem zarządu Ventia oraz Piotrem Wiśniewskim, wiceprezesem rozmawia Michał Sławoński.

 

Ventia po raz kolejny poprawiła wyniki finansowe w 2017 r, w którym osiągnęła 35 mln zł sprzedaży, co oznacza wzrost o 12 proc. Również i ten rok zapowiada się obiecująco. Motorem napędowym dobrych rezultatów finansowych są marki własne Ventii: Komfovent, AlpicAir, Havaco, Dantherm i Stavoklima. Spółka mając bardzo bogaty asortyment coraz częściej stosuje tzw sprzedaż krzyżową (cross selling), zapowiada także ekspansję zagraniczną.

 

Panie prezesie, jesteście firmą, która systematycznie od 7 lat zwiększa swoje wyniki finansowe. Jak Pan sądzi, czy ten trend zostanie utrzymany w najbliższych latach?

 Bogdan Matusiak, Prezes Zarządu: Dotychczasowy rozwój firmy Ventia przebiega zgodnie z naszymi założeniami. Rzeczywiście, od początku naszej działalności osiągamy stabilny wzrost wyników finansowych oraz rozwój produktów. Na najbliższe lata mamy również precyzyjny plan, który przewiduje inwestycje w organizację oraz zaplecze firmy, jak również nowe produkty oraz przede wszystkim umocnienie pozycji dotychczasowych grup produktowych, które stanowią trzon naszego biznesu. Zakładając, że uda nam się wdrożyć w życie większość planów, firma Ventia powinna zachować trend wzrostowy przez kolejne lata.


W tym kontekście, jak Pan ocenia przyszłość branży HVAC w Polsce? 

BM: Branża HVAC w Polsce rozwija się zgodnie z trendami europejskimi. Z jednej strony narzucają to zmieniające się przepisy i dyrektywy Unii Europejskiej, z drugiej strony rośnie świadomość inwestorów oraz energooszczędność obiektów. Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na oszczędności podczas realizacji inwestycji, ale przede wszystkim podczas eksploatacji budynków. Coraz większą uwagę zwracają na rozwiązania energooszczędne, ale jednocześnie innowacyjne o wysokiej jakości. Takie produkty są niezbędne do uzyskania prestiżowych certyfikatów budynków (np. LEED, BREEAM), oszczędnej oraz niezawodnej eksploatacji. Reasumując, zmieniające się przepisy, rosnące oczekiwania inwestorów oraz wymagania energetyczne budynków, będą pozytywnie stymulować rozwój branży HVAC również w Polsce, a szczególnie rozwój produktów zaawansowanych technicznie.

Co będzie sprzyjało utrzymaniu wysokiego trendu wzrostowego na rynku HVAC? 

BM: Energooszczędna wentylacja mechaniczna jest już dawno standardem w budownictwie wielkokubaturowym (biurowce, obiekty publiczne). Natomiast zdecydowanie wzrostowy trend rozwoju instalacji HVAC, możemy zaobserwować w obiektach wielorodzinnych oraz domach prywatnych. Coraz częściej wielorodzinne budynki mieszkalne buduje się w wysokim standardzie, gdzie indywidualna wentylacja z odzyskiem ciepła zdecydowanie podnosi ten standard. W przypadku domów i inwestorów prywatnych, znaczenie mają koszty eksploatacji obiektu oraz odpowiedni mikroklimat we wnętrzach. A bez odpowiednio dobranej wentylacji z odzyskiem ciepła, często wyposażonej w zaawansowane funkcje (współpraca z czujnikami jakości powietrza, okapem kuchennym, zdalnym sterowaniem przez WiFi), nie można osiągnąć założeń.

Pamiętajmy również, że branża HVAC jest ściśle związana z branżą budowlaną. Odpowiedni rozwój tej drugiej, stymuluje trend wzrostowy branży HVAC. Również zmiany w przepisach budowlanych i zaostrzające się regulacje dotyczące eksploatacji energetycznej budynków, wpływają pozytywnie na rozwój naszej branży.

 

Panowie, macie również swoje marki na polskim rynku. Jaka jest koncepcja na ich rozwój i proszę powiedzieć coś o produktach Komfovent, AlpicAir i Havaco. 

Piotr Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu: Niemalże od początku swojej działalności, firma Ventia skupia się na dystrybucji zaawansowanych technicznie produktów na polskim rynku HVAC. Jesteśmy generalnym dystrybutorem wielu prestiżowych zagranicznych producentów. Szerokość asortymentu, dobre produkty (zaawansowane technicznie i jakościowo), wiedza techniczna, zespół doświadczonych pracowników oraz zaplecze magazynowe, decydują o naszych przewagach konkurencyjnych. Duża część naszych marek zdobyła już uznanie na polskim rynku HVAC (np. centrale wentylacyjne Komfovent, centrale basenowe Dantherm, kurtyny powietrzne i produkty akustyczne Stavoklima) i są coraz częściej stosowane z powodzeniem przez projektantów i firmy branżowe. Natomiast marki typu Havaco (produkty do wentylacji ogólnej) oraz AlpicAir (klimatyzatory RAC/CAC, systemy VRF oraz agregaty do central wentylacyjnych) są stosunkowo nowym asortymentem w naszym portfolio i wymagają jeszcze większego zaangażowania. Ale obserwując ich szybki rozwój sprzedaży, widzimy, jak duży potencjał jest w tych produktach.

Mając tyle produktów w swojej ofercie, spółka stosuję również zapewne sprzedaż krzyżową? 

PW: Oczywiście. Coraz większego znaczenia dla rozwoju naszej oferty nabiera właśnie cross selling. Dzięki szerokiemu asortymentowi, jesteśmy wstanie łączyć produkty w systemy (np. do central wentylacyjnych Komfovent, oferować współpracujące agregaty zewnętrzne AlpicAir) i oferować klientowi komplementarne rozwiązania instalacji HVAC. Marki Komfovent, AlpicAir oraz Havaco, to zdecydowanie najszybciej rozwijające się grupy produktowe w ofercie firmy Ventia. W grupie produktowej central wentylacyjnych Komfovent, notujemy co roku kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży i zdecydowane umacnianie się tej marki na polskim rynku HVAC. W grupie produktowej Havaco (wentylatory, nagrzewnice, materiały montażowe, nawiewniki i akcesoria), co roku wprowadzamy do oferty nowe produkty, co w połączeniu z konkurencyjną ceną oraz dostępności większości tego asortymentu z magazynu, stanowi o przewagach rynkowych. Klimatyzatory, systemy VRF oraz agregaty do central wentylacyjnych marki AlpicAir, stanowią dobre uzupełnienie naszej oferty o produkty do systemów klimatyzacji i jednocześnie poszerzają naszą ofertę o nowy segment rynkowy. 

Jakie nowości i trendy panują obecnie na rynku. Co klienci najczęściej wybierają jeżeli chodzi o klimatyzację, rekuperację czy też centrale basenowe?

PW: Cały czas panuje trend na energooszczędność w eksploatacji urządzeń. Klienci zwracają uwagę na klasy energetyczne urządzeń HVAC, jak również zastosowane rozwiązania techniczne (zintegrowane pompy ciepła, silniki EC, funkcje CAV/VAV, nowe czynniki chłodnicze, itp.). Natomiast zdecydowanie można zaobserwować zainteresowanie klientów zaawansowanymi możliwościami oraz funkcjami, jeżeli chodzi o obsługę i eksploatację urządzeń. Centrale wentylacyjne (rekuperacyjne) Komfovent mają w standardzie coraz bardziej zaawansowaną automatykę, która umożliwia inwestorowi zaplanowanie odpowiedniej i oszczędnej pracy urządzenia, obserwację parametrów pracy oraz zdalne sterowanie i diagnozowanie central poprzez wbudowany webserver. Natomiast w przypadku klimatyzatorów, oprócz odpowiedniego designu i parametrów technicznych urządzeń, znaczenia zaczynają nabierać takie funkcje, jak sterowanie przez WiFi. Jeżeli chodzi o centrale basenowe, to oczekiwania klientów głównie sprowadzają się do odpowiednich parametrów technicznych urządzenia oraz przede wszystkim trwałości produktu w eksploatacji.

A w którą stronę, według Panów, mogą pójść preferencje klientów zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych? 

PW: Z uwagi na coraz większe znaczenie dla budownictwa komercyjnego certyfikatów budynków typu LEED, BREEAM, itp., klienci instytucjonalni będą zobligowani do stosowania coraz bardziej innowacyjnych i energooszczędnych systemów HVAC. Znaczenie będzie miał już nie tylko stopień odzysku ciepła, ale odpowiednie zarządzanie ilością powietrza w budynku oraz zapewnienie komfortu dla użytkowników. Będzie rósł stopień zaawansowania technicznego instalacji HVAC.

 Natomiast klienci indywidualni będą oczekiwać urządzeń HVAC o coraz większej ilości funkcji, jednocześnie intuicyjnych w obsłudze za pomocą smartfona czy tabletu. Na pewno ich oczekiwania nadal będą się skupiały na coraz większej energooszczędności urządzeń.

 

Jakie wyniki finansowe osiągnęła Ventia w ubiegłym i jakie może mieć w tym roku? Na razie widać wyraźny trend wzrostowy.

BM: Stabilny trend wzrostowy obserwujemy od początku istnienia firmy Ventia. Rok 2017 Ventia zamknęła wynikiem przychodów na poziomie ponad 35 mln PLN, co stanowi ponad 12% wzrost rok do roku. Zdecydowany wzrost sprzedaży (ponad 26%) zaobserwowaliśmy w naszej głównej grupie produktowej – centrale wentylacyjne Komfovent. Pozytywnie również nastraja dynamiczny wzrost naszych pozostałych wschodzących marek – głównie Havaco oraz AlpicAir. To wszystko pozwala nam obiecująco kreować plany na rok 2018 oraz kolejne wzrosty. 

Ventia prowadzi również szkolenia. Jak rozwija się ten segment działalności spółki?

PW: Ponieważ dystrybuujemy produkty zaawansowane technicznie, innowacyjne oraz wyróżniające się na rynku HVAC, istotną sprawą jest dla nas odpowiednie dotarcie do naszych potencjalnych klientów i użytkowników z wiedzą techniczną. Dzięki temu projektanci otrzymują wiedzę, jak w pełni wykorzystać narzędzia, które usprawniają im pracę, a które Ventia im oferuje – programy doboru, katalogi techniczne, itp. Potrafią w praktyce wykorzystać zaawansowane funkcje dostępne w standardzie naszych produktów. Natomiast firmy instalacyjne zdobywają wiedzę, jak w prosty, sprawny i bezbłędny sposób zamontować i eksploatować nasze urządzania na obiektach. Bardzo często podczas szkoleń, łączymy naszą wiedzę praktyczną z wiedzą ekspertów branżowych lub naukowców z Politechniki. Daje to uczestnikom szkoleń pełny obraz zmian i trendów zachodzących w branży HVAC oraz praktyczna wiedzę techniczną, którą mogą zastosować w swojej codziennej pracy. W roku 2018 planujemy uruchomić cykl szkoleń adresowany głównie do firm instalacyjnych segmentu systemów wentylacji mieszkalnej. Będą to głównie szkolenia z montażu central wentylacyjnych (rekuperacyjnych) Komfovent DOMEKT. Widzimy duży potencjał rozwoju tego segmentu oraz potrzebę podnoszenia wiedzy technicznej i praktycznej tej grupy klientów. 

Czy spółka operuje na rynkach zagranicznych? Jeżeli tak, to na jakich i jak rozwija się działalność eksportowa Ventii? 

BM: Tak. Firma Ventia jest obecna na rynkach zagranicznych z produktami marki HAVACO. Jest to w tej chwili nowy kierunek dla naszej firmy, ale zamierzamy rozwijać się również w kierunku eksportu. Zauważyliśmy, że produkty Havaco są dobrze odbierane za granicą ze względu na dobrą jakość, stosunkowo szeroki asortyment, dostępność produktów z magazynu i bardzo konkurencyjną cenę.

 

Dziękuję za rozmowę

 

Opracowanie, redakcja.

Zdjęcia wykorzystane w materiale pochodzą ze zbiorów firmy Ventia

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

...