[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna wrzesień 2018

Opublikowano: 04.10.2018
image

Cena:Szanowni Państwo!

 

Jeszcze kilka dni temu aura była dla nas bardzo łaskawa, bowiem temperatury otoczenia zdecydowanie przekraczały poziom 20°C, jednak wraz z nastaniem kalendarzowej jesieni ta sytuacja radykalnie się zmieniła i wróciła do normy, czyli temperatur stosownych dla tej pory roku. Zbliża się koniec września i od następnego tygodnia nasze uczelnie wypełni studencki gwar połączony z bieganiną w poszukiwaniu sal wykładowych i pomieszczeń seminaryjnych, w których będą odbywały się odpowiednie zajęcia dydaktyczne. Rok akademicki 2018/2019 będzie dla środowiska akademickiego rokiem wyjątkowym i to nie za sprawą obchodów stulecia naszej niepodległości, a za sprawą wprowadzania metodą szokową gruntownej reformy szkolnictwa wyższego w naszym kraju, nazywaną w środowisku akademickim reformą Gowina, czyli osoby ją firmującej, a zatem ponoszącej pełną odpowiedzialność za jej skutki. Reforma ta wchodzi w życie z dniem 1 października tego roku, ale do nas, czyli osób których bezpośrednio dotyczy, a mianowicie nauczycieli akademickich, na barkach których przede wszystkim spoczywa ciężar prowadzenia dydaktyki, docierają jakieś szczątkowe informacje z bardziej lub mniej wiarygodnych tzw. przecieków. Generalnie wdrażana reforma nie jest nakierowana na podniesienie poziomu kształcenia, a zatem na jakość naszych absolwentów. W założeniu jej twórców ma w skutkach doprowadzić do skokowego podwyższenia jakości i ciężaru gatunkowego prowadzonych w krajowych uczelniach badań naukowych. W ten oto prosty sposób mamy dorównać największym, liczącym się w świecie ośrodkom. Czytając dostępne zapisy reformy z trudem dostrzec można tam choćby kilka sensownych zdań na temat kształcenia. No cóż, pożyjemy – zobaczymy co wyniknie z „dobrej” zmiany np. dla absolwentów z tytułem zawodowym inżyniera, jako atrakcyjnych dla pracodawców przyszłych pracowników.

 

Ale póki co chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zawartość tego jesiennego numeru naszego czasopisma, który otwiera część pierwsza artykułu Grzegorza Mizery, poświęconego modelowi dynamicznemu innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej przeznaczonej dla warzyw i owoców. Autor prezentuje innowacyjny układ chłodniczy przeznaczony dla komór przechowalniczych, w którym usunięte zostały wady technologiczne istniejące w obecnie budowanych przechowalniach tego typu. W prezentowanym rozwiązaniu uwzględnione zostały proekologiczne wymagania związane z zastosowaniem naturalnego czynnika chłodniczego, jakim w tym przypadku jest propan. Przy opracowaniu koncepcji systemu chłodzenia w celu poprawy efektywności energetycznej zastosowanego układu pośredniego wykorzystano odpadowe ciepło skraplania do odtajania chłodnicy powietrza oraz tzw. „free cooling” (swobodne chłodzenie) w okresie niskich temperatur zewnętrznych (chłodzenie czynnika pośredniego w okresie niskich temperatur zewnętrznych za pomocą powietrza zewnętrznego).

 

W dziale wentylacji i klimatyzacji publikujemy dwa kolejne odcinki „Alfabetu PIUSWIKa”, którego autorem jest Grzegorz Madziąg. Pierwszy z nich (17) poświęcony jest literze „R”, czyli rodzajom systemów klimatyzacji. Odcinek ten ma na celu prezentację najczęściej spotykanych rozwiązań systemowych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach biurowych i usługowych. Wątek przewodni tego opracowania stanowi omówienie aspektów technicznych charakteryzujących dane rozwiązania, bez zwrócenia uwagi na kwestie natury ekonomicznej. Drugi odcinek publikowanego w tym numerze cyklu (18) poświęcony jest literze „S”, czyli sterowaniu systemami wentylacji i klimatyzacji. Autor omawia w nim szeroko rozumianą problematykę regulacji przedstawionych wcześniej rozwiązań, bowiem dla uzyskania oczekiwanych parametrów powietrza czy zabezpieczenia poszczególnych elementów składowych urządzeń przed uszkodzeniem, niezbędnym jest zastosowanie właściwego układu sterowania. W tym samym dziale Alicja Siemienkiewicz w przygotowanym materiale przedstawia porównanie dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej wybranych producentów, które pozwala wytypować urządzenie cechujące się najniższym zużyciem energii elektrycznej przy wymaganej wydajności chłodniczej. Wybór urządzenia o najwyższym wskaźniku EER zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu klimatyzacji precyzyjnej np. serwerowni. W materiale przedstawione zostało również porównanie wybranych agregatów wody lodowej, chłodzonych alternatywnie powietrzem i wodą.

 

Autorem kolejnego opracowania jest doskonale znany naszym Czytelnikom Krzysztof Kaiser. Jest ono poświęcone instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 9. tego cyklu poświęcona jest ogólnym zasadom postępowania z gazami medycznymi.

 

W dziale urządzeń chłodniczych przedstawiamy część drugą opracowania Andrzeja Wesołowskiego, które ma charakter przeglądowy, a dotyczy rozwiązań konstrukcyjnych i stosowanych technologii wykonania sprężarek stosowanych w układach chłodniczych, zarówno w obecnej ofercie producentów tych urządzeń jak i ich przyszłych rozwiązań. W części pierwszej („TCHiK”, nr 8/2018) Autor w skondensowanej formie omówił teoretyczne i mechaniczne zasady działania tego typu maszyn roboczych. Zwrócił uwagę na wpływ sprężarki na ogólną sprawność energetyczną układu chłodniczego oraz na prawidłowy jej dobór do projektowanej instalacji chłodniczej. W prezentowanej części drugiej omówione zostały nowe, mniej znane sposoby sprężania gazu i obniżania temperatury, jak zauważa Autor, jest to temat bardzo obszerny, a jednocześnie nie jest on łatwy do usystematyzowania.

 

W dwóch materiałach przygotowanych przez Adama Koniszewskiego, reprezentującego firmę Dimplex, znajdziecie Państwo informacje na temat pierwszego domu, w którym zastosowana została pompa ciepła systemu M12 Comfort Colling tego producenta. Z kolei w drugim materiale omówiony został system ogrzewania i chłodzenia wyposażony w pompy ciepła tego samego producenta zastosowany w budynku biurowo-usługowym zlokalizowanym w przemysłowej części Gdyni.

 

Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jestem przekonany, że prezentowane w tym numerze „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły i inne materiały będą dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą.

      

 

W NUMERZE 9(271)/2018

 


 

329

 

Artykuł wstępny

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI

330

Grzegorz MIZERA

Model dynamiczny innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej warzyw (owoców). Część 1

Autor prezentuje innowacyjny układ chłodniczy przeznaczony dla komór przechowalniczych, w którym usunięte zostały wady technologiczne istniejące w obecnie budowanych przechowalniach warzyw i owoców, a także uwzględniono proekologiczne wymagania związane z zastosowaniem naturalnego czynnika chłodniczego, jakim jest w tym przypadku propan. Przy opracowaniu koncepcji systemu chłodzenia w celu poprawy efektywności energetycznej zastosowanego pośredniego układu chłodniczego wykorzystano odpadowe ciepło skraplania do odtajania chłodnicy powietrza oraz tzw. „free cooling” (swobodne chłodzenie) w okresie niskich temperatur zewnętrznych (chłodzenie czynnika pośredniego w okresie niskich temperatur zewnętrznych za pomocą powietrza zewnętrznego)

 

 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

334

Grzegorz MADZIĄG

Alfabet PIUSWIKa (17) – R jak RODZAJE SYSTEMÓW

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „R”, czyli rodzajom systemów klimatyzacji. Odcinek ten ma na celu prezentację najczęściej spotykanych rozwiązań systemowych w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach biurowych i usługowych. Jako wątek przewodni przyjęto omówienie aspektów technicznych charakteryzujących dane rozwiązania, bez zwrócenia uwagi na kwestie natury ekonomicznej

 

 

 

336

Grzegorz MADZIĄG

Alfabet PIUSWIKa (18) – S jak STEROWANIE SYSTEMAMI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „S”, czyli sterowaniu systemami wentylacji i klimatyzacji. Autor omawia w nim szeroko rozumianą problematykę regulacji przedstawionych wcześniej rozwiązań, bowiem dla uzyskania oczekiwanych parametrów powietrza czy zabezpieczenia poszczególnych elementów składowych urządzeń przed uszkodzeniem, niezbędnym jest zastosowanie właściwego układu sterowania

 

 

 

338

Alicja SIEMIENKIEWICZ

Przegląd urządzeń do klimatyzacji precyzyjnej serwerowni: szaf klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem i wodą

W publikacji przedstawiono porównanie dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej wybranych producentów, które pozwala wytypować urządzenie cechujące się najniższym zużyciem energii elektrycznej przy wymaganej wydajności chłodniczej. Wybór urządzenia o najwyższym wskaźniku EER zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni. W materiale przedstawione jest również porównanie wybranych agregatów wody lodowej, chłodzonego powietrzem oraz cieczą

 

 

GAZY TECHNICZNE

347

Krzysztof KAISER

Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 5. Zasady bezpieczeństwa (część 9)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 9 tego cyklu poświęcona jest ogólnym zasadom postępowania z gazami medycznymi

 

 

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

356

Andrzej WESOŁOWSKI

Sprężarki układów chłodniczych – ich obecne i przyszłe technologie. Część 2

Druga część obszernego opracowania poświęconego najogólniej sprężarkom stosowanym obecnie i w przyszłości w urządzeniach i układach chłodniczych. W części pierwszej („TCHiK” nr 8/2018) Autor w skondensowanej formie przedstawił teoretyczne i mechaniczne zasady działania tego typu maszyn roboczych, zwracając uwagę między innymi na wpływ sprężarki na sprawność energetyczną układu chłodniczego. W części drugiej omówione zostały nowe, mniej znane sposoby sprężania gazu i obniżania temperatury, jak zauważa Autor, jest to temat bardzo obszerny, a jednocześnie nie jest on łatwy do usystematyzowania

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

362

 

Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji

 

 

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

363

Adam KONISZEWSKI

Pierwszy dom z systemem M

 

 

 

364

(ELEKTRONIKA S.A.)

Optyma™ Plus INVERTER: zaawansowane technologie – prosty montaż

 

 

 

368

Adam KONISZEWSKI

Budynek biurowo-usługowy w przemysłowej części Gdyni ogrzewany i chłodzony pompami ciepła

 

 

 

370

 

Your Green World: BITZER na targach CHILLVENTA 2018

 

 

GDZIE I JAK

372

 

Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

 


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: MASTA

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "MASTA" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna wrzesień 2018KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

MASTA

E-mail: tchik@tchik.com.pl

Tel: +48 58 522 64 70
Fax: +48 58 347 51 74
Adres:
Budowlanych 27
80-298 Gdańsk

Katalog firm

 • Klimatyzacja Warszawa

  Klimatyzacja, Wentylacja - świadczymy usługi montażu oraz serwisu klimatyzacj…
  Klimatyzacja Warszawa
 • ebm-papst

  ebm-papst Polska Sp. z o.o. posiadamy jedyny w swoim rodzaju asortyment produ…
  ebm-papst
 • Daikin

  Daikin jest światowym liderem na rynku rozwiązań klimatyzacyjnych, chłodniczy…
  Daikin

Promocje

Polecamy