[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna listopad-grudzień 2018

Opublikowano: 07.01.2019
image

Cena:Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z wielowiekową tradycją już za dwa tygodnie spotkamy się w gronie rodziny i przyjaciół podczas wigilijnej wieczerzy i świątecznych dni, jednak również i w tym mijającym właśnie roku wielu z nas było i jest zatroskanych rozwojem sytuacji w naszym kraju, który w skutkach będzie wpływał przez wiele kolejnych lat na nasze życie, ale przede wszystkim na życie naszych dzieci i wnuków. Rozsądnie myślący Polacy, czyli ci z nas, którzy według ostatnio wygłoszonych słów premiera RP nie w pełni są patriotami – każdego dnia zadają sobie pytanie, ku czemu jako naród tak tragicznie doświadczony przez swoją burzliwą historią zmierzamy, czy aby po raz kolejny brakuje nam instynktu samozachowawczego? Ten ogólnonarodowy chocholi taniec, tak proroczo przedstawiony w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, ponownie nas ogarnia? To co się dzieje od 2016 roku w dużej mierze oparte jest na wzajemnej relacji prawdy i kłamstwa w naszym życiu publicznym, ale co najgorsze również w życiu prywatnym. W tym miejscu podobnie jak w ostatnim ubiegłorocznym numerze odwołam się do słów naszego papieża Jana Pawła II: „Ósme przykazanie Dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury, różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona – jakby powiedział Cyprian Norwid – „wolność mowy”. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią i pogardą dla innych – dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje – może właśnie błędne – stanowisko”.

 

WI dalej: „Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest Boży. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem – wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstwa.”

 

Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki i ekonomii. Nasze słowo musi być wolne, musi wyrażać naszą wewnętrzną wolność. Nie można stosować środków przemocy, ażeby człowiekowi narzucać jakieś tezy. Te środki przemocy mogą być takie, jakie znamy z przeszłości, ale w dzisiejszym świecie także i środki przekazu mogą stać się środkami przemocy, jeżeli stoi za nimi jakaś inna przemoc, niekoniecznie ta przemoc fizyczna. Jakaś inna przemoc, jakaś inna potęga. Słowo ludzkie jest i powinno być narzędziem prawdy”.

 

Szanowni Państwo pozwoliłem sobie w ten nietypowy sposób odwołać się do naszego największego autorytetu moralnego, jakim niewątpliwie był i powinien być dzisiaj oraz w przyszłości Jan Paweł II. Te wybrane fragmenty homilii wygłoszonej w Olsztynie w dniu 6 czerwca 1991 roku powinien powtarzać sobie i stosować w swoim życiu każdy z nas, a szczególnie ci, którzy z naszego wyboru wzięli na swoje barki odpowiedzialność za naród nie tylko w teraźniejszości, ale przede wszystkim w przyszłości. Ci wybrani spośród nas, tak chętnie odwołujący się do Dekalogu, powinni w swoim postępowaniu i czynach w życiu publicznym, żyć w prawdzie, o czym dobitnie mówił do nas Papież w roku 1991.

 

Po tym znacznie dłuższym niż zwykle wstępie przejdę tradycyjnie do omówienia zawartości tego numeru, który otwiera artykuł Grzegorza Mizery będący 3 częścią większej całości poświęconej modelowi dynamicznemu interesującego układu chłodniczego dla komory przechowalniczej warzyw i owoców. Istotą tego modelu jest określenie ekwiwalentnego współczynnika przejmowania ciepła pomiędzy wychładzanym produktem a powietrzem w komorze, zarówno w pierwszym okresie procesu jego wychładzania, gdy następuje penetracja temperatury w głąb produktu, jak i w drugim okresie schładzania, gdy wychładzany jest środek produktu. W ostatniej, trzeciej części publikacji przedstawiony został bilans cieplny chłodnicy powietrza oraz obciążenie cieplne chłodnicy roztworu wodnego glikolu propylenowego.

 

W dziale wentylacji i klimatyzacji Andrzej Wesołowski omawia temat mało popularnego w Polsce chłodzenia adiabatycznego w odniesieniu do niezwykle ważnego zagadnienia chłodzenia serwerów w Centralach Przetwarzania Danych (CPD). Jak wiadomo elementem składowym i najważniejszym każdego serwera jest procesor, który w czasie swojej pracy wydziela duże ilości ciepła. Ciepło to należy w sposób jak najefektywniejszy odprowadzić do otoczenia, aby mógł on w miarę efektywnie i sprawnie pracować. Z doświadczeń firm komputerowych wynika, że ze wzrostem temperatury serwera jego szybkość przetwarzania danych jest wolniejsza. W prezentowanym opracowaniu przedstawione zostały obecne i potencjalne tendencje chłodzenia CPD z uwzględnieniem metod bezpośredniego chłodzenia procesorów. W tym samym dziale prezentujemy dwa kolejne odcinki Alfabetu PIUSWIKa przygotowane przez Grzegorza Madziąga, z których pierwszy poświęcony jest warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opublikowane warunki uwzględniają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku, a celem głównym przyświecającym autorom tych zmian jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania budynków na ciepło. Nowelizacjom uległy rów416 11-12/2018 Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna nież niektóre przepisy dotyczące wentylacji i klimatyzacji, które omówione zostały w tym materiale. Drugi odcinek tego cyklu poświęcony jest niezwykle ważnemu problemowi zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ich zanieczyszczenie spowodowane powietrzem nawiewanym, wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia użytkowników pomieszczeń oraz stanu samej instalacji. Jeżeli dodatkowo źle działa wentylacja (nie dostarczając wystarczającej ilości powietrza świeżego o oczekiwanej wysokiej jakości) konsekwencją takiego stanu może okazać się pojawienie objawów tzw. syndromu chorych budynków (SBS). Warto zauważyć, że problematyka ta jest omawiana w licznych artykułach zawartych w prasie fachowej, a także coraz bogatszej bibliotece książkowej.

 

Kolejna pozycja przygotowana przez Angelikę Maciejewską i Profesora Dariusza Mikielewicza prezentuje zagadnienie wysokotemperaturowej pompy ciepła jako urządzenia przeznaczonego do zagospodarowania ciepła odpadowego. W artykule przeanalizowano koncepcję wysokotemperaturowej pompy ciepła przeznaczonej do produkcji pary technologicznej o temperaturze nasycenia 150°C. Wyznaczone zostały wartości współczynnika wydajności grzejnej dla piętnastu czynników chłodniczych. Do obliczeń współczynnika COP przyjęto stałe wartości temperatur parowania i skraplania równe odpowiednio 50°C i 155°C. Najwyższe jego wartości uzyskano w pompach ciepła, w których płynami roboczymi były alkohole (metanol i etanol). Dla trzech najbardziej perspektywicznych czynników przeprowadzono analizę egzergetyczną dla temperatur parowania z zakresu 40 - 80°C. W obszarze niekonwencjonalnych źródeł energii mieści się temat kolejnego opracowania. Postępujące ocieplanie się klimatu na skutek produkcji nadmiernej ilości dwutlenku węgla, wymusza stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań energetycznych, takich jak na przykład instalacje wiatrowe. W tym kontekście uzasadnione jest zachęcanie właścicieli gospodarstw domowych do inwestowania w małe przydomowe siłownie wiatrowe na użytek własny. W artykule Magdalena Anczykowska prezentuje rozwiązania konstrukcyjne i charakterystyki techniczne wybranych turbin wiatrowych o małych mocach, które obecnie są dostępne w Polsce.

 

W dziale urządzeń chłodniczych Krzysztof Dunowski (Emmerson) prezentuje nową linię agregatów Emerson EazyCool ZXD Indor przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach. Z kolei Jakub J. Pietrzak zastanawia się nad przyszłością chłodnictwa komercyjnego opartego na czynnikach naturalnych. Sporo materiałów znajdziecie Państwo w dziale informacji m. in. poświęconych niedawno zakończonym Targom Chillventa 2018 w Norymberdze.

 

W dziale materiałów sponsorowanych Adam Koniszewski prezentuje interesującą analizę techniczno-ekonomiczną systemu ogrzewania budynku mieszkalnego za pomocą powietrznej pompy ciepła znajdującej się w ofercie firmy Dimplex. Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym numerze materiały będą dla Państwa interesującą lekturą.

 

 

W NUMERZE 11-12(273-274)/2018


 

415

 

Artykuł wstępny

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI

419

Grzegorz MIZERA

Model dynamiczny innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej warzyw (owoców). Część 3

Istotą przedstawionego w tej publikacji modelu obliczeniowego jest określenie ekwiwalentnego współczynnika przejmowania ciepła pomiędzy wychładzanym produktem a powietrzem w komorze, zarówno w pierwszym okresie procesu jego wychładzania, gdy następuje penetracja temperatury w głąb produktu, jak i w drugim okresie schładzania, gdy wychładzany jest środek produktu. W ostatniej, trzeciej części publikacji przedstawiony został bilans cieplny chłodnicy powietrza oraz obciążenie cieplne chłodnicy roztworu wodnego glikolu propylenowego

 

 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

422

Andrzej WESOŁOWSKI

Chłodzenie adiabatyczne – zasady pracy i doboru

Autor omawia niezwykle ważne zagadnienia dotyczące chłodzenia serwerów w „Data Centers” (Centralach Przetwarzania Danych - CPD). Elementem składowym i najważniejszym każdego serwera jest procesor, który w czasie swojej pracy wydziela duże ilości ciepła. Ciepło to należy w sposób jak najefektywniejszy odprowadzić do otoczenia, aby serwer mógł w miarę efektywnie i sprawnie pracować. Z doświadczeń firm komputerowych wynika, że ze wzrostem temperatury serwera jego szybkość przetwarzania danych jest wolniejsza. W opracowaniu przedstawione zostały obecne i potencjalne tendencje chłodzenia CPD z uwzględnieniem metod bezpośredniego chłodzenia procesorów

 

 

 

431

Grzegorz MADZIĄG

Alfabet PIUSWIKa (21) – W jak WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „W”, czyli warunkom technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Od stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opublikowane warunki techniczne uwzględniają Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 roku, a celem głównym przyświecającym autorom tych zmian jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania budynków na ciepło. Nowelizacjom uległy również niektóre przepisy dotyczące wentylacji i klimatyzacji, które omówione zostały w tym materiale

 

 

 

432

Grzegorz MADZIĄG

Alfabet PIUSWIKa (22) – Z jak ZANIECZYSZCZONE INSTALACJE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE

Kolejna część „Alfabetu PIUSWIKa” poświęcona jest literze „Z”, czyli zanieczyszczeniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ich zanieczyszczenie spowodowane powietrzem nawiewanym, wpływa na pogorszenie się stanu zdrowia użytkowników pomieszczeń oraz stanu samej instalacji. Jeżeli dodatkowo źle działa wentylacja (nie dostarczając wystarczającej ilości powietrza świeżego o oczekiwanej wysokiej jakości) konsekwencją takiego stanu może okazać się pojawienie objawów tzw. syndromu chorych budynków (SBS). Problematyka ta jest omawiana w licznych artykułach zawartych w prasie fachowej, a także coraz bogatszej bibliotece książkowej

 

 

POMPY CIEPŁA

434

Angelika MACIEJEWSKA
Dariusz MIKIELEWICZ

Wysokotemperaturowe pompy ciepła jako urządzenia do zagospodarowania ciepła odpadowego

W artykule przeanalizowano koncepcję wysokotemperaturowej pompy ciepła przeznaczonej do produkcji pary technologicznej o temperaturze nasycenia 150°C. Wyznaczone zostały wartości współczynnika wydajności grzejnej dla piętnastu czynników chłodniczych. Do obliczeń współczynnika COP przyjęto stałe wartości temperatur parowania i skraplania równe odpowiednio 50°C i 155°C. Najwyższe jego wartości uzyskano w pompach ciepła, w których płynami roboczymi były alkohole (metanol i etanol). Dla trzech najbardziej perspektywicznych czynników chłodniczych przeprowadzono analizę egzergetyczną dla temperatur parowania z zakresu 40 - 80°C

 

 

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

440

Magdalena ANCZYKOWSKA

Rozwiązania konstrukcyjne i ocena techniczna turbin wiatrowych małej mocy dla gospodarstw domowych

Przyrost populacji przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną, ograniczone rezerwy surowców naturalnych oraz postępujące ocieplanie się klimatu na skutek produkcji nadmiernej ilości dwutlenku węgla, wymuszają stosowanie niekonwencjonalnych rozwiązań energetycznych, takich jak na przykład instalacje wiatrowe. W tym kontekście uzasadnione jest zachęcanie właścicieli gospodarstw domowych do inwestowania w małe przydomowe siłownie wiatrowe na użytek własny. W artykule przedstawione zostały turbiny wiatrowe o małych mocach, które obecnie są dostępne na rynku

 

 

URZĄDZENIA CHŁODNICZE

447

Krzysztof DUNOWSKI

Nowa linia agregatów Emerson EazyCool ZXD Indor do montażu w pomieszczeniach

 

 

450

Jakub J. PIETRZAK

Jaka przyszłość czeka chłodnictwo komercyjne?

 

 


INFORMACJE OGÓLNE

453

Józef KISIELNICKI

Fryzjer, Tundra i agregat – a nawet kilka

454

Grzegorz MIZERA

Dzień 16 października na wystawie Chillventa 2018

456

 

Firma Güntner na targach Chillventa 2018

458

 

Wykorzystanie CO2 w chłodnictwie – kaskadowe instalacje chłodnicze z dwutlenkiem węgla

460

 

VIII Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne

463

 

Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji

 

 

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

464

Adam KONISZEWSKI

Ogrzewanie budynków powietrzną pompą ciepła marki Dimplex

 

 

GDZIE I JAK

468

 

Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

 


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: MASTA

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "MASTA" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna listopad-grudzień 2018KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

MASTA

E-mail: tchik@tchik.com.pl

Tel: +48 58 522 64 70
Fax: +48 58 347 51 74
Adres:
Budowlanych 46 C
80-298 Gdańsk-Kokoszki

Nowy termin targów INSTALACJE – 26-28.04.2021 r.
Klimatyzatory ścienne Bosch idealnym rozwiązaniem do mieszkań
Unifikacja międzynarodowych opisów produktów

Katalog firm

 • Alpinus Chemia

  Alpinus Chemia to firma działająca w kilku segmentach rynku - handel surowcam…
  Alpinus Chemia
 • ELHURT

  Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Elhurt zajmuje się sprzedażą materiał&oacu…
  ELHURT
 • Uni-Lux Sp.z o.o.

  Nasza firma Uni-Lux Sp. z o.o. działająca na rynku od 1993 roku,  zajmuj…
  Uni-Lux Sp.z o.o.

Promocje

Polecamy