[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna kwiecień 2019

Opublikowano: 29.04.2019
image

Cena:Szanowni Czytelnicy!

Mimo dość chłodnej pierwszej połowy kwietnia, dla otaczającej nas przyrody fakt ten nie stanowił większego problemu dla realizacji z wielką determinacją jej naturalnego, corocznego scenariusza. Zwiastuje to odradzanie się różnych form życia, roślin, wszelkiej maści organizmów no i na szczycie tej piramidy nas ludzi. W naszym życiu społecznym również następuje przyspieszenie dynamiki zdarzeń, w tym także tragicznych. Takim niewątpliwie była nagła śmierć Rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Jacka Namieśnika, i to w pełni sił twórczych. To dla naszej akademickiej społeczności jest ogromna strata biorąc pod uwagę wielką aktywność naszego Rektora. Innym, od ponad dwóch tygodni trwającym wydarzeniem jest ogólnopolski strajk nauczycieli szkół powszechnych. Ta grupa zawodowa, niezależnie od opcji politycznej ekip rządzących w ostatnim 30-leciu, była i jest systematycznie marginalizowana. W moim przekonaniu ze strony władzy są to działania celowe w ramach świadomej pauperyzacji rodzimej inteligencji, co w bezpośrednich skutkach rzutuje na poziom intelektualny kolejnych roczników naszej młodzieży. Coś wiem na ten temat, jako nauczyciel akademicki z ponad 40-letnim stażem, dotykając na żywo problemu obniżającego się z roku na rok poziomu wiedzy młodych ludzi, którzy uzyskują status studentów naszych uczelni, przede wszystkim technicznych nie będąc do tego w zdecydowanej większości przygotowanymi. Generalnie nie zdają sobie sprawy z faktu, że możliwość kształcenia na poziomie wyższym to wyróżnienie i zaszczyt, ale i zobowiązanie wobec społeczeństwa, bowiem jako kształcenie bezpłatne odbywa się ono dzięki podatkom osób aktualnie pracujących. Wracając do wielodniowego, dramatycznego protestu nauczycieli, wynika on z dwóch powodów, po pierwsze rażąco niskich uposażeń w porównaniu do innych grup zawodowych. Drugi powód, to fatalna reforma oświaty, której skutki prowadzą nas nieuchronnie do zapaści cywilizacyjnej następnych pokoleń Polaków. W edukacji już obecnie zajmujemy jedną z „flagowych” pozycji kończących peleton oświaty państw Unii Europejskiej, również w porównaniu do naszych sąsiadów, aby nie odnosić tego do prymusa, jakim jest Finlandia, a np. do Czech czy Łotwy. Generalnie finał tego protestu, biorąc pod uwagę brak dobrej woli ze strony rządzących do dialogu z protestującymi jest łatwy do przewidzenia, bowiem władza obrała kurs z jednej strony na ich zmęczenie, a z drugiej intensywną propagandę w tzw. narodowych środkach komunikacji, której celem jest upokorzenie nauczycieli. Niestety, żyjemy w trudnych czasach zarówno w skali międzynarodowej, ale przede wszystkim na naszym lokalnym podwórku. W moim przekonaniu skutkiem doraźnym przegranej nauczycieli będzie pożegnanie się z tym szczególnym zawodem znacznej liczby pasjonatów, ludzi rozumiejących współczesny świat i jego potrzeby, traktujących swoje zobowiązania wobec młodego pokolenia poważnie i z pasją. To oczywiście najgorszy dla nas jako nacji scenariusz, którego samorealizacji oczekuje nieświadomy potęgi wiedzy nasz prawdziwy patriota.

Po tych około Wielkanocnych refleksjach przejdę do krótkiego omówienia zawartości tego numeru, który otwiera artykuł Tomasza Klinkosza z gdańskiego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Instalacja chłodnicza to zespół wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Niniejsza publikacja to trzeci z kolei materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji ziębniczych (chłodniczych) i wymagań technicznych z tym związanych, w którym zostały omówione problemy związane z ich zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz sposób doboru zaworów bezpieczeństwa. W dziale technologii jakości żywności publikujemy interesujący artykuł naszego, przed miesiącem zmarłego kolegi, dr inż. Tadeusza Matuszka, świetnego wykładowcy, dydaktyka i pasjonata współpracy ze studentami naszej uczelni. Publikacja poświęcona jest wymaganej jakości produktów żywnościowych, na którą składa się odpowiednia ich tekstura, cechy funkcjonalne i wartości odżywcze, a także ponoszenie udokumentowanej odpowiedzialności prawnej za wyprodukowany wyrób. Podstawowym wymaganiem w staraniach o certyfikat jakości w produkcji żywności jest konieczność ciągłego diagnozowania, monitorowania i archiwizowania zmian parametrów technologicznych i technicznych w dowolnym miejscu linii technologicznej oraz wszelkich zagrożeń jakości występujących na drodze od producenta do konsumenta. Zachęcam do lektury tego opracowania, szczególnie osoby, które w swojej pracy zawodowej mają bezpośrednio do czynienia z produkcją, transportem i magazynowaniem produktów żywnościowych.

Po raz jedenasty prezentujemy kolejną część większej całości poświęconej instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Autorem tego obszernego przedsięwzięcia jest znany doskonale naszym Czytelnikom, Krzysztof Kaiser. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są przez Autora niezbędne w codziennej eksploatacji zagadnienia z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 11 tego cyklu poświęcona jest instalacjom elektrycznym stosowanym w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych.

Tym razem aż trzy materiały dotyczą niekonwencjonalnych źródeł energii i tak Katarzyna Forysiak w swoim artykule zwraca uwagę na energię wiatru oraz urządzenia ją przetwarzające na energię użytkową. Definiuje w nim pojęcie „wiatru”, przedstawia jego podstawowe parametry jako źródła energii, a także potencjał w odniesieniu do obszaru Polski. W drugiej części publikacji omawia budowę i zasadę działania typowej turbiny wiatrowej oraz prezentuje wybrane rozwiązania konstrukcyjne siłowni wiatrowych wraz z ich oceną techniczno-ekonomiczną. Tej samej tematyki dotyczy materiał przygotowany przez Magdalenę Anczykowską. Na podstawie omówionych w numerze 11-12/2018 „TCHiK” (s.440-443) rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych małej mocy, przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz wnikliwej analizy warunków lokalizacyjno-ekonomicznych, w publikacji został przedstawiony projekt małej siłowni wiatrowej. Siłownia ta przeznaczona jest dla małego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w strefie nadmorskiej korzystnej pod względem energetycznym, ale w obszarze zurbanizowanym, w którym zabudowania mogą zaburzać lub całkowicie blokować przepływ mas powietrza. Z kolei Szymon Chrzanowski prezentuje projekt instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku wielorodzinnego (tzw. bloku mieszkalnego). W założeniu system ten zostanie połączony z publiczną siecią energetyczną (ang. on-grid), zatem wytworzona w nim energia elektryczna będzie wykorzystywana przez urządzenia znajdujące się w przyjętym do analizy budynku, a ewentualna jej nadwyżka będzie odsprzedawana do sieci. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie rocznych kosztów ponoszonych przez mieszkańców budynku na jej zakup.

W dziale informacji ogólnych prezentujemy opracowanie poświęcone 66-letniej historii badań i kształcenia w dziedzinie chłodnictwa na Politechnice Gdańskiej. W dniu 1 lutego 1953 roku na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej została utworzona Katedra Chłodnictwa, a jej kierownictwo władze uczelni powierzyły Romanowi Lipowiczowi, któremu nadano tytuł zastępcy profesora. Była to pierwsza Katedra Chłodnictwa w Polsce! Omawiając 66-letni okres obecności chłodnictwa w kształceniu i badaniach prowadzonych na tej uczelni, należy zwrócić uwagę na duży dorobek publikacyjny osób tworzących jego historię. Istotnym elementem działalności są prace wykonywane na rzecz szeroko rozumianej praktyki. To kierunek nakreślony przed ponad 60-laty przez prof. R. Lipowicza. Jako Zespół staramy się utrzymywać dobrą markę naszego ośrodka, zarówno w środowisku praktyków, jak i w ofercie edukacyjnej uczelni.

Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą w numerze relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym kolejnym, już 278. numerze „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły i materiały informacyjne będą dla Państwa ciekawą lekturą.


W NUMERZE 4(278)/2019

 

111

 

Artykuł wstępny

 

 

 

 

 

WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA

112

Tomasz KLINKOSZ

Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych. Część 3. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych wg normy PN-EN 378:2 i PN-EN 13136

Instalacja chłodnicza to zespół wzajemnie ze sobą połączonych elementów, z których większość stanowią urządzenia ciśnieniowe podlegające na etapie eksploatacji dozorowi technicznemu. Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w instalacjach chłodniczych sprawowany jest przez określone do tego jednostki, z których Urzędowi Dozoru Technicznego podlega znaczna ich większość. Niniejsza publikacja to trzeci z kolei materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji ziębniczych (chłodniczych) i wymagań technicznych z tym związanych, w którym zostały omówione problemy związane z ich zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz sposób doboru zaworów bezpieczeństwa

 

 

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI

117

Tadeusz MATUSZEK

Certyfikat jakości w produkcji żywności

Publikacja poświęcona wymaganej jakości produktów żywnościowych, na którą składa się odpowiednia ich tekstura, cechy funkcjonalne i wartości odżywcze, a także ponoszenie udokumentowanej odpowiedzialności prawnej za wyprodukowany wyrób. Podstawowym wymaganiem w staraniach o certyfikat jakości w produkcji żywności jest konieczność ciągłego diagnozowania, monitorowania i archiwizowania zmian parametrów technologicznych i technicznych w dowolnym miejscu linii technologicznej oraz wszelkich zagrożeń jakości występujących na drodze od producenta do konsumenta

 

 

GAZY TECHNICZNE

122

Krzysztof KAISER

Instalacje gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Część 6. Instalacje elektryczne w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych (część 11)

Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są niezbędne w codziennej eksploatacji zagadnienia z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 11 tego cyklu poświęcona jest instalacjom elektrycznym stosowanym w układach instalacji sprężonego powietrza, próżni i gazów medycznych

 

 

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

129

Katarzyna FORYSIAK

Turbiny wiatrowe: budowa, zasada działania, wybrane rozwiązania konstrukcyjne

W artykule przybliżone zostały informacje na temat energii wiatru oraz urządzeń ją przetwarzających na energię użytkową. Zdefiniowano w nim pojęcie „wiatru”, przedstawiono jego podstawowe parametry jako źródła energii, a także potencjał w odniesieniu do obszaru Polski. W drugiej części artykułu Autorka omówiła budowę i zasadę działania turbiny wiatrowej oraz przedstawiła wybrane rozwiązania konstrukcyjne siłowni wiatrowych wraz z ich oceną techniczno-ekonomiczną

 

 

 

135

Magdalena ANCZYKOWSKA

Turbina wiatrowa dla gospodarstwa domowego zlokalizowanego w obszarze zurbanizowanym

Na podstawie omówionych w numerze 11-12/2018 „TCHiK” rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych małej mocy przeznaczonych dla gospodarstw domowych oraz wnikliwej analizy warunków lokalizacyjno-ekonomicznych, w publikacji został przedstawiony projekt małej siłowni wiatrowej. Siłownia ta przeznaczona jest dla małego gospodarstwa domowego zlokalizowanego w strefie nadmorskiej korzystnej pod względem energetycznym, ale w obszarze zurbanizowanym, w którym zabudowania mogą zaburzać lub całkowicie blokować przepływ mas powietrza

 

 

 

141

Szymon CHRZANOWSKI

Instalacja fotowoltaiczna dla budynku mieszkalnego pokrywająca jego zapotrzebowanie na energię elektryczna. Część 1

W publikacji przedstawiony został projekt instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej dla budynku wielorodzinnego (tzw. bloku mieszkalnego). W założeniu system ten zostanie połączony z publiczną siecią energetyczną (ang. on-grid), a zatem wytworzona w nim energia elektryczna będzie wykorzystywana przez urządzenia znajdujące się w przyjętym do analizy budynku, a ewentualna jej nadwyżka będzie odsprzedawana do sieci. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie rocznych kosztów ponoszonych przez mieszkańców budynku na jej zakup

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

146

Rafał ANDRZEJCZYK
Zenon BONCA
Waldemar TARGAŃSKI

66 lat „CHŁODNICTWA” na Politechnice Gdańskiej
W dniu 1 lutego 1953 roku na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej została utworzona Katedra Chłodnictwa, a jej kierownictwo władze uczelni powierzyły Romanowi Lipowiczowi, któremu nadano tytuł zastępcy profesora. Była to pierwsza Katedra Chłodnictwa w Polsce! Omawiając 66-letni okres obecności chłodnictwa w kształceniu i badaniach prowadzonych na tej uczelni, należy zwrócić uwagę na duży dorobek publikacyjny osób tworzących jego historię. Istotnym elementem działalności są prace wykonywane na rzecz szeroko rozumianej praktyki. To kierunek nakreślony przed ponad 60-laty przez osobę prof. R. Lipowicza. Jako Zespół staramy się utrzymywać dobrą markę naszego ośrodka, zarówno w środowisku praktyków, jak i w ofercie edukacyjnej uczelni

152

 

Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji

 

 

GDZIE I JAK

156

 

Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

 


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: MASTA

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "MASTA" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna kwiecień 2019KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

MASTA

E-mail: tchik@tchik.com.pl

Tel: +48 58 522 64 70
Fax: +48 58 347 51 74
Adres:
Budowlanych 46 C
80-298 Gdańsk-Kokoszki

Klima-Therm:NOWY cykl szkoleń APS
Klimatyzatory ścienne Bosch idealnym rozwiązaniem do mieszkań
Unifikacja międzynarodowych opisów produktów

Katalog firm

 • Alpinus Chemia

  Alpinus Chemia to firma działająca w kilku segmentach rynku - handel surowcam…
  Alpinus Chemia
 • ELHURT

  Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Elhurt zajmuje się sprzedażą materiał&oacu…
  ELHURT
 • Uni-Lux Sp.z o.o.

  Nasza firma Uni-Lux Sp. z o.o. działająca na rynku od 1993 roku,  zajmuj…
  Uni-Lux Sp.z o.o.

Promocje

Polecamy