[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 7/2019

Opublikowano: 18.07.2019
image

Cena:Szanowni Czytelnicy!

Poprzedni numer składaliśmy na dwa dni przed ważnymi dla nas wszystkich wyborami do Parlamentu Europejskiego, jak wielu z nas mając wówczas nadzieję i apelując o potraktowanie tego obywatelskiego obowiązku w sposób dojrzały, a zatem poważny. Przywołałem wówczas treść specjalnego apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, adresowanego do wszystkich obywateli naszego kraju o powszechny udział w nadchodzących wyborach do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką niewątpliwie jest Parlament Europejski.


Od tego dnia minęło już sześć tygodni, i znane są ich szczegółowe wyniki, a także konsekwencje dla obsady czołowych stanowisk w strukturach głównych europejskich instytucji. Wynika z nich jedno, że na czołowych miejscach nie znajdujemy przedstawicieli reprezentujących kraje naszego regionu, czy to przypadek? Otóż chyba nie. Mając nieco więcej czasu odrabiam z opóźnieniem zaległości w lekturze wybranych tytułów prasowych. W jednym z poważnych tygodników, który ukazał się na tydzień przed wspomnianymi wyborami, znalazłem niezwykle ciekawą rozmowę z Günterem Verheugenem, byłym komisarzem ds. rozszerzenia UE. Z tej rozmowy jednoznacznie wynika, że dzisiaj Polska nie miałaby żadnych szans wejścia do tego ekskluzywnego grona państw europejskich i to nie tyle z powodów gospodarczych, co politycznych i prawnych. Niestety, w ocenie rozmówcy obecnie w Europie „niemal zanika pozytywna narracja o rozszerzeniu Unii”, coraz częściej pojawiają się opinie czołowych polityków starej unii, że dla własnego zdrowia unia powinna się zmniejszyć! W końcowej części tej rozmowy były komisarz stwierdza (tu cytuję): „jestem rozczarowany faktem, że Polska nie wykorzystuje swoich możliwości w Unii. Przecież od początku XVII w. nie miała tak dobrej koniunktury”. Właściwie ta rozmowa powinna dać wiele do myślenia każdemu posiadającemu prawa wyborcze Polakowi, czy przypadkiem na własne życzenie sami nie realizujemy koncepcji m. in. Henry Kissingera, jednego z najwybitniejszych współczesnych polityków amerykańskich, który powiedział, że „musimy stworzyć strefę buforową między Zachodem a Rosją”. No cóż, mam uzasadnione wątpliwości, czy jako naród posiadamy poza głęboko zakorzenionym patriotyzmem, przede wszystkim instynkt samozachowawczy.

 

Po moich powyborczych refleksjach, jak zwykle przejdę do krótkiego omówienia zawartości tego numeru, który otwiera czwarta część cyklu podejmującego niezwykle ważny problem wymagań Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach chłodniczych. W tym materiale jego Autor, Tomasz Klinkosz przybliża temat przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń w instalacjach chłodniczych, które są urządzeniami ciśnieniowymi, a zatem generują zagrożenie niekontrolowanego uwolnienia zgromadzonego pod ciśnieniem czynnika roboczego. W zależności od rodzaju czynnika i jego właściwości, wielkości wycieku oraz ciśnienia roboczego, przy którym on nastąpił można mieć do czynienia z konsekwencjami od drobnych nieszczelności po katastrofalne w skutkach uwolnienie czynników toksycznych lub wybuchowych.

 

Z kolei w dziale wentylacji i klimatyzacji Krzysztof Jurczyński i Paweł Koszorek podejmują jedno z trudniejszych zagadnień projektowych, a mianowicie wymagania stawiane centralom wentylacyjnym przeznaczonym dla stref ATEX. Obsługa i projektowanie obiektów o podwyższonym ryzyku wystąpienia wybuchu czy zapłonu, tzw. ATEX, to jedno z najtrudniejszych zagadnień współczesnej inżynierii. Na szczególną uwagę zasługuje wentylacja takich stref. Przede wszystkim zapewnia ona ich bezpieczeństwo usuwając z nich powietrze zawierające niebezpieczne związki. Organizacja wymiany powietrza w strefach ATEX podlega unijnym regulacjom i dyrektywom, których należy bezwzględnie przestrzegać. Instalowane w nich urządzenia muszą być przystosowane do pracy w odpowiednio zdefiniowanej strefie i atmosferze. W związku z tym kluczową sprawą jest rzetelność projektowania i organizacji pracy takich stref, bowiem każde odstępstwo może sprowadzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

 

W dziale technologii chłodniczej żywności Grzegorz Mizera omawia badania innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej. Innowacyjność badanego systemu polega na zastosowaniu nietypowej konstrukcji układu chłodniczego komory, mającego na celu osiągnięcie lepszych parametrów technologicznych przechowywania warzyw i owoców, niż w przypadku układów tradycyjnych. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie tzw. swobodnego chłodzenia (free coolingu) podczas ujemnych temperatur zewnętrznych, ciepła odpadowego skraplania do odtajania wentylatorowej chłodnicy powietrza oraz, co jest ostatnio bardzo pożądane, wykorzystanie naturalnego czynnika chłodniczego jakim jest propan (R290).

 

W dalszej części numeru prezentujemy trzeci artykuł Katarzyny Forysiak poświęcony problematyce energetyki wiatrowej w Polsce oraz konstrukcjom służącym do przetwarzania energii kinetycznej wiatru na energię użytkową. Ze względu na szczególne walory energii wiatru, takie jak: niewyczerpalność, ogólna dostępność czy brak emisji gazów cieplarnianych, następuje dynamiczny rozwój elektrowni wiatrowych. Skutkiem tego na przełomie ostatnich kilku lat pojawiło się na świecie wiele oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu. Celem publikacji jest przedstawienie toku obliczeniowego dla dokonania wyboru optymalnej konstrukcji takiej turbiny dla warunków Wybrzeża w zależności od przyjętych kryteriów.

 

Dział, w którym przypominamy osoby o znaczącym dla branży i jej otoczenia dorobku zatytułowaliśmy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”. Pierwszą z nich był prezentowany w nr 1-2/2019 „TCHiK” doc. dr inż. Aleksander PALIWODA (s.31-36). W nr 5/2019 przypomnieliśmy sylwetkę i dorobek naukowo-badawczy prof. dr inż. Wiktora WASILUKA (s.187-195), natomiast w tym numerze przedstawiamy sylwetkę i ważniejsze publikacje oraz prace naukowo-badawcze prof. dr hab. inż. Jarosława MIKIELEWICZA, członka rzeczywistego PAN. Ponadto dwie jego publikacje, a są to: analiza porównawcza pracy kotła kondensacyjnego i kotła tradycyjnego wyposażonych w mikrosiłownię ORC (wspólnie z prof. Dariuszem Mikielewiczem) oraz analiza obiegów termodynamicznych, których działanie oparte jest na acetonie (wspólnie z dr hab. inż. Robertem Matysko).

 

W dziale informacji Adam Barylski prezentuje relację z IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, połączonego z XXVI Kongresem Techników Polskich, który odbył się w dniach 13-15 czerwca tego roku w Krakowie. Bogaty program merytoryczny tego wydarzenia obejmował wyodrębnione sesje: plenarną i kilka problemowych. Spotkania odbywały się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica i krakowskim Domu Technika NOT. Kongresy Techników Polskich oraz Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich mają już długą tradycję, bowiem pierwszy Kongres odbył się we wrześniu 1882 roku, również w Krakowie. W tym samym dziale zamieściliśmy informację o dniu otwartym zorganizowanym w siedzibie Fundacji PROZON w Warszawie, podczas którego ogłoszono podpisanie projektu „Refrigerants LIFE Cycle”. Projekt ten polega na budowie innowacyjnej na skalę światową instalacji, która umożliwi regenerację, dotychczas nie dających się przetworzyć mieszanin czynników chłodniczych. Dzięki temu blisko 100% odpadów takich czynników będzie przetwarzanych i wprowadzanych na rynek do ponownego użycia jako produkt pełnowartościowy. Fakt ten spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji znaczną redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazów), które wpływają na zmiany klimatyczne. Projekt ograniczy emisję gazów cieplarnianych równoważną około 100 tysięcy ton ekwiwalentu CO2 rocznie.


Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą w numerze relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w kwietniu, maju i czerwcu br. w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym sygnowanym podwójną numeracją zeszycie „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły i materiały informacyjne będą dla Państwa interesującą lekturą.

 
 

W NUMERZE 6-7(280-281)/2019


 

 • Artykuł wstępny

 

WYMAGANIA PRAWNE I NORMATYWNE DLA CHŁODNICTWA

Wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach ziębniczych. Część 4

Artykuł podejmuje problematykę przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń w instalacjach ziębniczych (chłodniczych), które są urządzeniami ciśnieniowymi, a zatem generują zagrożenie niekontrolowanego uwolnienia zgromadzonego pod ciśnieniem czynnika roboczego. W zależności od rodzaju czynnika i jego właściwości, wielkości wycieku oraz ciśnienia roboczego, przy którym on nastąpił można mieć do czynienia z konsekwencjami od drobnych nieszczelności po katastrofalne w skutkach uwolnienie czynników toksycznych lub wybuchowych. Niniejsza publikacja to czwarty materiał poświęcony problematyce bezpieczeństwa instalacji chłodniczych i wymagań technicznych z tym związanych.

 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Centrale wentylacyjne dla stref ATEX: istota problemu i wymagania stawiane urządzeniom

Obsługa i projektowanie obiektów o podwyższonym ryzyku wystąpienia wybuchu czy zapłonu, tzw. ATEX, to jedno z najtrudniejszych zagadnień współczesnej inżynierii. Na szczególną uwagę zasługuje wentylacja takich stref. Przede wszystkim zapewnia ona ich bezpieczeństwo usuwając z nich powietrze zawierające niebezpieczne związki. Organizacja wymiany powietrza w strefach ATEX podlega unijnym regulacjom i dyrektywom, których należy bezwzględnie przestrzegać. Instalowane w nich urządzenia muszą być przystosowane do pracy w odpowiednio zdefiniowanej strefie i atmosferze. Kluczową sprawą jest rzetelność projektowania i organizacji pracy stref, bowiem każde odstępstwo może sprowadzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.


TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI

Badania innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej (2)

Innowacyjność badanego układu chłodniczego polega na zastosowaniu nietypowej konstrukcji systemu chłodniczego komory przechowalniczej, mającego na celu osiągnięcie lepszych parametrów technologicznych przechowywania warzyw i owoców, niż w przypadku układów tradycyjnych. Układ ten umożliwia wykorzystanie tzw. swobodnego chłodzenia (free coolingu) podczas ujemnych temperatur zewnętrznych, ciepła odpadowego skraplania do odtajania wentylatorowej chłodnicy powietrza oraz, co jest ostatnio bardzo pożądane, naturalnego czynnika chłodniczego jakim jest propan (R290).


NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Wybór optymalnej konstrukcji turbiny wiatrowej dla warunków Wybrzeża

Trzeci artykuł Autorki poświęcony problematyce energetyki wiatrowej w Polsce oraz konstrukcjom służącym do przetwarzania energii kinetycznej wiatru na energię użytkową. Ze względu na szczególne walory energii wiatru, takie jak: niewyczerpalność, ogólna dostępność czy brak emisji gazów cieplarnianych, następuje dynamiczny rozwój elektrowni wiatrowych. Skutkiem tego na przełomie ostatnich kilku lat pojawiło się na świecie wiele oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu. Celem publikacji jest przedstawienie toku obliczeniowego dla dokonania wyboru optymalnej konstrukcji takiej turbiny dla warunków Wybrzeża w zależności od przyjętych kryteriów.


URZĄDZENIA CHŁODNICZE


 • Chłodzenie adiabatyczne (2)

 

SYLWETKI I DOROBEK OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJIDział, w którym przypominamy osoby zasłużone dla chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, zatytułowaliśmy „Sylwetki i dorobek osób zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”. Pierwszą z nich był prezentowany w nr 1-2/2019 „TCHiK” doc. dr inż. Aleksander PALIWODA (s. 31-36). W poprzednim numerze przypomnieliśmy sylwetkę i dorobek naukowo-badawczy prof. dr inż. Wiktora Wasiluka (s. 187-195), natomiast w tym numerze przedstawiamy sylwetkę i ważniejsze publikacje oraz prace naukowo-badawcze prof. dr hab. inż. Jarosława Mikielewicza, członka rzeczywistego PAN.


 • Profesor dr hab. inż. Jarosław MIKIELEWICZ
 • Ważniejsze publikacje i prace naukowo badawcze Prof. dr hab. inż. Jarosława Mikielewicza
 • Analiza porównawcza pracy kotła kondensacyjnego i tradycyjnego wyposażonych w mikrosiłownię ORC
 • Analiza obiegów termodynamicznych opartych na acetonie

 

INFORMACJE OGÓLNE

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich w Krakowie
Relacja z IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, połączonego z XXVI Kongresem Techników Polskich, który odbył się w dniach 13-15 czerwca tego roku w Krakowie. Bogaty program merytoryczny tego wydarzenia obejmował wyodrębnione sesje: plenarną i kilka problemowych. Spotkania odbywały się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica i krakowskim Domu Technika NOT. Kongresy Techników Polskich oraz Światowe Zjazdy Inżynierów Polskich mają już długą tradycję, bowiem pierwszy Kongres odbył się we wrześniu 1882 roku, również w Krakowie.


 • Znamy zwycięzców trzeciej edycji konkursu Panasonic PRO AWARDS
 • Dzień Otwarty Fundacji PROZON – ogłoszenie podpisania projektu „Refrigerants LIFE Cycle”
 • Kolejne szkolenia i certyfikaty kompetencji w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji
 • ARTYKUŁY SPONSOROWANE
 • Agregaty chłodnicze do zadań specjalnych
 • Chłodnice powietrza z certyfikatem HACCP dla przemysłu spożywczego

 

GDZIE I JAK

 • Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach

 


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: MASTA

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "MASTA" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 7/2019KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

MASTA

E-mail: tchik@tchik.com.pl

Tel: +48 58 522 64 70
Fax: +48 58 347 51 74
Adres:
Budowlanych 46 C
80-298 Gdańsk-Kokoszki

Klima-Therm:NOWY cykl szkoleń APS
Klimatyzatory ścienne Bosch idealnym rozwiązaniem do mieszkań
Unifikacja międzynarodowych opisów produktów

Katalog firm

 • Alpinus Chemia

  Alpinus Chemia to firma działająca w kilku segmentach rynku - handel surowcam…
  Alpinus Chemia
 • ELHURT

  Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Elhurt zajmuje się sprzedażą materiał&oacu…
  ELHURT
 • Uni-Lux Sp.z o.o.

  Nasza firma Uni-Lux Sp. z o.o. działająca na rynku od 1993 roku,  zajmuj…
  Uni-Lux Sp.z o.o.

Promocje

Polecamy