[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji?

Opublikowano: 20.05.2014
Rozpoczęcie: 2014-07-22
Zakończenie: 2014-07-22
image
Miejsce spotkania:
Łódź


 Meritum Competence oraz aveeco pod patronatem miesięcznika "Chłodnictwo & Klimatyzacja" oraz portali HVACR.pl i klimatyzacja.pl
zapraszają na szkolenie z cyklu "wiedza obowiązkowa dla wszystkich":
 

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową
w branży chłodnictwa i klimatyzacji?
Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.
 


Polska i ogólnoeuropejska legislacja regulująca ekologiczne obowiązki firm związane z prowadzeniem działalności gospodarczej odgrywa coraz bardziej istotne znaczenie, a jej zakres jest niezwykle szeroki – nawet w tak z pozoru wąskiej specjalizacji jak chłodnictwo i klimatyzacja. W dzisiejszych czasach, przestrzeganie przepisów ochrony środowiska to nie tylko kwestia dobrego wizerunku firmy, lecz niezbędny wymóg legalnego działania, zapewniający bezpieczne funkcjonowanie na rynku.

Pod pewnymi względami prawo ekologiczne przypomina obowiązki podatkowe: zapisy niektórych ustaw mogą nam się nie podobać, ale musimy je znać i powinniśmy ich przestrzegać. Samodzielne zgłębienie wielu setek stron ustaw i rozporządzeń, często zapisanych "hermetycznym" prawniczym językiem, jest kłopotliwe i bardzo czasochłonne. Znacznie lepiej i taniej polegać na ekspertach, którzy przedstawią esencję tej niezbędnej wiedzy i to w usystematyzowany, logiczny i klarowny sposób.

Wielu zagadnień omawianych na naszym szkoleniu nie znajdziecie Państwo w tematyce standardowych kursów obecnie oferowanych w Polsce dla firm sektora chłodnictwa i klimatyzacji. W szczególności – zakres szkolenia prowadzącego do uzyskania tzw. "ozonowego świadectwa kwalifikacji" nie obejmuje wielu ważnych kwestii natury ekologicznej, ściśle związanych ze stosowaniem czynników chłodniczych.

ADRESACI SZKOLENIA

Mając powyższe na uwadze, w szkoleniu "Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową…" z pewnością powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, które nie dysponują wydzielonymi działami ochrony środowiska. Ponadto, pracownicy większych firm, w których funkcjonują odrębne zespoły zarządzania środowiskowego – również skorzystają z udziału w szkoleniu. Uzyskają oni bowiem najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach związanych z odpowiedzialnym stosowaniem czynników chłodniczych, jak również cenne procedury i wzory dokumentów sprawdzone w praktyce. Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania w firmie przepisów ochrony środowiska.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich ustawowych obowiązków związanych ze stosowaniem czynników HCFC i HFC w chłodnictwie i klimatyzacji, wynikających z ekologicznych aktów prawnych – nie tylko z przepisów o SZWO i o F-gazach.

Uczestnicy szkolenia nabędą całościową wiedzę o tym – co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć? Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń z wypełniania odpowiednich druków dotyczących ewidencji i sprawozdawczości.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią wypełnianie "na bieżąco" wszystkich formalnych obowiązków "środowiskowych" i zdecydowanie ułatwią terminowe sporządzanie licznych urzędowych sprawozdań. Dzięki temu firma będzie funkcjonować w zgodzie z obowiązującym prawem ekologicznym, co bezpośrednio przyczyni się do wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku, jako podmiotu prowadzącego "odpowiedzialny biznes".

SZEROKI ZAKRES zagadnień omawianych podczas szkolenia obejmuje m.in.:

 • polskie i unijne regulacje dotyczące syntetycznych czynników chłodniczych (w tym HCFC i HFC)
 • przepisy odpadowe
 • prawo ochrony środowiska, w tym kwestie niezbędnych pozwoleń
 • legislację dot. odpadów opakowaniowych
 • opłaty za korzystanie ze środowiska i regulacje dot. KOBiZE
 • legislację dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • unijne i krajowe przepisy w zakresie substancji niebezpiecznych (REACH/CLP)

JAKO BONUS omówimy:

 • zakres najświeższych wersji nowelizacji unijnego Rozporządzenia o F-gazach oraz projektu polskiej ustawy o SZWO i F-gazach

  Według planów, zmienione prawo europejskie w tym zakresie będzie obowiązywać już od stycznia 2015 r.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia z rozwiązywaniem zadań.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna:

 1. Wstęp – zakres polskiej i unijnej legislacji dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji.
 2. Właściwa gospodarka czynnikami chłodniczymi w przedsiębiorstwie (SZWO i F-gazy):
  • typy czynników: wczoraj, dziś i jutro;
  • dozwolone terminy stosowania;
  • prawidłowe oznakowanie urządzeń i butli;
  • niezbędne wyposażenie techniczne;
  • obowiązkowe przeglądy szczelności – metody i procedury dla HCFC i HFC;
  • stałe systemy wykrywania wycieków (tj. kontroli szczelności);
  • karty urządzeń zawierających SZWO i książki urządzeń zawierających HFC;
  • ewidencja i sprawozdania ze stosowania czynników chłodniczych na potrzeby spełniania wymogów różnych aktów prawnych: przepisów o SZWO i F-gazach, korzystania ze środowiska, regulacji dot. KOBiZE, ustawy o odpadach;
  • wszystko o opłatach za emisję czynników chłodniczych – kto jest za nie odpowiedzialny, jakie są aktualne stawki, gdzie i kiedy składać sprawozdania, jak uzupełnić braki z poprzednich lat?
  • sprawozdania do KOBiZE – rejestracja firmy i wprowadzanie rocznego raportu;
  • certyfikacja personelu i przedsiębiorstw – aktualne wymogi w odniesieniu do SZWO i F-gazów.
 3. Planowane NOWE uwarunkowania stosowania czynników HFC w chłodnictwie i klimatyzacji:
  • założenia projektu nowej polskiej ustawy o SZWO i o F-gazach;
  • założenia nowelizacji unijnego prawa dot. F-gazów.
 4. Najważniejsze pojęcia i definicje w zakresie gospodarki odpadami:
  • co traktujemy jako odpad – odpady komunalne, przemysłowe, opakowaniowe, zużyty sprzęt elektroniczny,
  • klasyfikacja odpadów – katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną.
 5. Obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania odpadami:
  • zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów,
  • zbieranie i transport oraz magazynowanie odpadów,
  • przekazywanie odpadów następnym posiadaczom,
 6. Informacje, zezwolenia/pozwolenia – decyzje w zakresie gospodarki odpadami:
  • uregulowanie stanu formalno-prawnego z zakresu gospodarki odpadami,
  • organy właściwe do wydawania decyzji, przyjmowania informacji.
 7. Ewidencja odpadów:
  • karty ewidencji i przekazania odpadów, uproszczona ewidencja,
  • zbiorcze roczne zestawienia o gospodarowaniu odpadami,
 8. Kluczowe postanowienia unijnych przepisów REACH dotyczących zastosowania czynników chłodniczych.

Część praktyczna

 1. Wypełnianie ewidencji SZWO i F-gazów wg zapewnionego wzorca.
 2. Wypełnianie sprawozdania za korzystanie ze środowiska – prezentacja najczęstszych pozycji i wpisów.
 3. Wypełnianie nowych kart ewidencji i kart przekazania odpadów – zadania.
 4. Wypełnianie zbiorczego zestawienia o gospodarowaniu odpadami – zadania.
 5. Samodzielne uzupełnianie przygotowanych specjalnych formularzy – case study.


PRELEGENCI:

Krzysztof Pietrzak – Meritum Competence
Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy), były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (gdzie m.in. koordynował wprowadzenie w Inspekcji Ochrony Środowiska nowego systemu kontroli przedsiębiorców). Przewodniczył Grupie Roboczej Rady UE WPIEI PRTR w okresie Prezydencji Polski w UE. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). Autor artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja. Koordynator projektu audytów środowiskowych w firmie Meritum Competence.
Michał Dobrzyński – aveECO.pl
Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji. Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na wielu seminariach poświęconych w/w tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Michał Dobrzyński był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców.


LOKALIZACJA I TERMINY:

 • Szkolenia organizowane w Warszawie odbędą się w siedzibie firmy Meritum Competence: Warszawa, al. Jerozolimskie 91.
 • Konkretne miejsca szkoleń w innych miastach zostaną podane uczestnikom na tydzień przed danym szkoleniem.
 • Szkolenia są jednodniowe i w każdym terminie odbywają się w godz. 10:00-16:30.


TERMINY ZAPLANOWANE NA OKRES MAJ-LIPIEC 2014 R.
(szkolenie jednodniowe):

 • Warszawa – 27 maja 2014 r. (wtorek)
 • Warszawa – 31 maja 2014 r. (sobota)
 • Poznań – 3 czerwca 2014 r. (wtorek)
 • Katowice – 10 czerwca 2014 r. (wtorek)
 • Gdańsk – 24 czerwca 2014 r. (wtorek)
 • Wrocław – 8 lipca 2014 r. (wtorek)
 • Kraków – 15 lipca 2014 r. (wtorek)
 • Łódź – 22 lipca 2014 r. (wtorek)

KOSZT SZKOLENIA:

 • wynosi 500 zł netto + 23% VAT
 • obejmuje:
  • wykłady i ćwiczenia
  • materiały szkoleniowe
  • zaświadczenia uczestnictwa
  • obiad i serwis kawowy

ZNIŻKI:

 • 10%, tj. 50 zł netto dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej firmy/instytucji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w serwisach internetowych organizatorów i patronów medialnych. Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: szkolenia@meritumnet.pl lub faksem na numer (22) 203-40-29.


Pobierz formularz zgłoszeniowy


WPŁATY

prosimy kierować na konto:

 • beneficjent: Meritum Competence 
  ul. Syta 135, 02-987 Warszawa
 • nr rachunku: 41 1030 0019 0109 8530 0035 2077 prowadzony przez Bank Handlowy S.A. w Warszawie
   

KONTAKT I PYTANIA
w sprawie rekrutacji:

 • Krzysztof Pietrzak – tel.: 728-956-434
  e-mail: krzysztof.pietrzak@meritumnet.pl
 • Piotr Grędziński – tel.: 784-299-914
  e-mail: piotr.gredzinski@meritumnet.pl
 • Michał Dobrzyński – tel.: 664-601-100
  e-mail: info@aveECO.pl
   

 Organizator wyślij zapytanie ofertowe

aveECO Michał Dobrzyński

E-mail: info@aveECO.pl

Tel: 664 601 100
Adres:
Bruzdowa 109 G
02-991 Warszawa

Patronaty medialne