Oprogramowanie Pfannenberg 3D-Coverage

Proste i bezpieczne planowanie i projektowanie systemów sygnalizacyjnych z narzędziem Pfannenberg 3D-Coverage!

System Pfannenberg 3D-Coverage wdrażać bezpieczne systemy sygnalizacyjne w sposób prosty i efektywny ekonomicznie.

Zalety:

  • Wiedza o zasięgu skutecznej sygnalizacji - działanie systemu skupia się na postrzegalności sygnału w przestrzeni - uwzględnia m.in. zakłócenia akustyczne i dzięki temu poprawnie wskazuje obszar skutecznej sygnalizacji.
  • Pełna kontrola nad budżetem i ramami czasowymi - rozwiązania oparte o system 3D-Coverage oferują maksymalną efektywność przy danej cenie za metr sześcienny przestrzeni chronionej - uniknięcie błędnego doboru sygnalizatorów umożliwia płynne prowadzenie uruchomień.
  • Ochrona przed błędnym doborem urządzeń - narzędzie pozwala na porównanie rzeczywistej skuteczności sygnalizatorów w przestrzeni oraz instalowanie odpowiednich urządzeń i we właściwej ilości.
  • Ochrona przed poprawkami/ dozbrojeniami systemu - program umożliwia najkorzystniejszy dobór urządzeń i chroni przed ewentualnymi poprawkami - dotyczy to zarówno mocy sygnalizatorów jak i ich liczby, montażu i okablowania.
  • Bezpieczeństwo - system 3D-Coverage ułatwia planowanie i projektowanie bezpiecznych, zgodnych z normami i wyróżniających się efektywnością i skutecznością urządzeń sygnalizacyjnych.

Więcej informacji na temat Pfannenberg 3D-Coverage znajdziesz na: https://www.pfannenberg.com/pl/wsparcie/pfannenberg-3d-coverage/

...