[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Doradca PV: Prosument wirtualny, zbiorowy, net-billingowy – opłacalność rozwiązań - szkolenie

Opublikowano: 06.09.2022

image

Zapraszamy na szkolenie dotyczące opłacalności rozwiązań dla prosumentów net-billingowych, zbiorowych oraz prosumentów wirtualnych, zarówno indywidualnych jak i biznesowych.Szkolenie odbędzie się w formie on-line w dniu 20 października 2022 r. i skupiało się będzie na określeniu czy i na jakim poziomie rozwiązania prawne umożliwiają prosumentom realizowanie zysków z produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby i sprzedaży nadwyżek spółkom obrotu. Szkolenie bazować będzie na aktualnych rozwiązaniach prawnych zawartych zarówno w ustawie o OZE jak i ustawie Prawo Energetyczne.Wyjaśnimy również dlaczego 1.07.2024 r. jest taką magiczną datą zarówno dla prosumentów wirtualnych jak i całego rynku energii elektrycznej w Polsce.

Program – zakres szkolenia
 
Rynek energii elektrycznej w Polsce, Europie i Świcie – czynniki kształtujące oblicze rynku energii:
 • obecne uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce
 • czynniki na ryku europejskim i światowym rynku energii wpływające na ceny energii w Polsce
 • planowane zmiany na Polskim rynku energii w perspektywie do 2030 r.
 • 1 lipca 2024 r.  – początek rewolucji na rynku energii w Polsce czy tylko kolejna zmian przepisów
 • Towarowa Giełda Energii jako platforma ustalania cen energii czynnej
 • prognoza ścieżki cenowej energii elektrycznej czynnej

Prosument – regulacja ogólne:
 • prosument net-billingowy, prosument zbiorowy, prosument wirtualny w regulacjach krajowych,
 • ustawa OZE, ustawa Prawo Energetyczne, podatek PIT, podatek Vat
 • prosument w regulacjach Unii Europejskiej
 • prosument, a umowa z ceną dynamiczną
 • zasady rozliczania ilości energii – idea sumarycznego bilansowania
 • prognoza kosztów energii czynnej ponoszonej przez prosumenta
 • prognoza kosztów zmiennych dystrybucji – opłata jakościowa i sieciowa prosumenci indywidualni
 • prognoza kosztów zmiennych dystrybucji – opłata jakościowa i sieciowa prosumenci biznesowi
 • prognoza kosztów opłaty mocowej
 
Zasady oceny opłacalności projektów inwestycyjnych dla prosumentów:
 • elementy analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 • okres prognozy w projektach energetycznych
 • prosta gotówkowa stopa zwrotu wskaźnikiem opłacalności projektu prosumenckiego
 
Prosument net-billingowy:
 • podstawowe zasady bycia prosumentem net-billingowym
 • zasady rozliczania ilości energii – idea sumarycznego bilansowania
 • zasady ustalania ceny sprzedaży energii – miesięczne do 30.06.2024 r.
 • zasady ustalania ceny sprzedaży energii – godzinowe od 1.07.2024 r.
 • ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych
 • Case Study – opłacalność formy prosumenta net-billingowego indywidualnego
 • Case Study – opłacalność formy prosumenta net-billingowego biznesowego grupa taryfowa B i C
 
Prosument zbiorowy:
 • podstawowe zasady bycia prosumentem zbiorowym
 • umowa pomiędzy prosumentami zbiorowymi
 • rozliczenie energii czynnej ilościowe i wartościowe
 • ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych
 • Case Study – opłacalność formy prosumenta zbiorowego indywidualnego
 
Prosument wirtualny:
 • podstawowe zasady bycia prosumentem wirtualnym – reguła 50 kW mocy
 • rozliczenia energii czynnej ilościowe i wartościowe
 • ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych
 • Case Study – opłacalność formy prosumenta wirtualnego indywidualnego
 • Case Study – opłacalność formy prosument wirtualnego biznesowego grupa taryfowa B i C

Nowości – podsumowanie i dyskusja:
 • partnerski handel energią – nowe rozwiązania nowe możliwości
 • podsumowanie i wnioski
 • wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia

Obecnie zauważamy dwa lokalne maksima dobowe tj. godzina 9-00 i godzina 21-00, natomiast w trzecim kwartale 2021 r. lokalne maximum z godziny 9-00 utrzymywało się do godziny 16-00. Co ciekawego jeszcze można zaobserwować obecnie? Zwróćmy uwagę na minimum pojawiające się w godzinach od 11-00 do 16-00, którego to nie było w III kw 2021 r.
Czy odpowiedzialna za nowy tren jest wysoka generacja z fotowoltaiki sięgająca z niektórych dniach i godzinach 5,5 GW mocy w stosunku do zapotrzebowania godzinowego w Polsce na poziomie 22,5 GW mocy w dni robocze czy 18,5 GW mocy w dni wolne od pracy ? A może na pojawienie się nowego trendu na TGE mają wpływ inne czynniki ?
Powyżej opisane zjawisko analizować będzie również na innych naszych szkolenia w nowej jesiennej edycji 2022 r.


Zapraszamy na szkolenia

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy – szkolenie online – 6 października

https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-tge-towarowa-gielda-energii-ceny-trendy-prognozy/

Fotowoltaika dla Firm i Magazyny Energii – szkolenie online – 18 października

https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-fotowoltaika-dla-firm-oplacalnosc/

Opłacalność Farm fotowoltaicznych aukcje 2022 – szkolenie online –  11 października

https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-oplacalnosc-farm-fotowoltaicznych-aukcje/


Program szkolenia: TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy
 • TGE - płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach
 • RDB – Rynek Dnia Bieżącego – notowania ciągłe - handel międzynarodowym case-study
 • RDN – Rynek Dnia Następnego - Fixing I i Fixing II elementy wspólne i różnice - zasady ustalania cen energii elektrycznej w oparciu o procedury kursu jednolitego
 • OTF – Rynek Terminowy-  ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2023 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-23 i PEAK5_Y-23
 • Prawa majątkowe – zielone, niebieskie i białe certyfikaty i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce – „zielone certyfikaty”
 • Gwarancje Pochodzenia
 • Systemy Informacyjne Giełdy -  wirtualny spacer po Towarowej Giełdzie Energii
 • Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej oferowanych przez spółki obrotu w 2023 r.
 • Prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych – wpływ generacji wiatrowej i PV na ceny energii
 • Podsumowanie, wnioski, dyskusje.
Więcej informacji: 

https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-tge-towarowa-gielda-energii-ceny-trendy-prognozy/

Program szkolenia: Fotowoltaika dla Firm i Magazyny Energii:
 • Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych
 • Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV
 • Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji, koszty eksploatacyjne – OPEX
 • Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie – 2023 i lata następne
 • Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie – 2023 i lata następne
 • Magazyny energii dla firm
 • Analiza finansowa 1 - Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty - obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
 • Analiza finansowa 2 – PV + magazyn energii – zużycie produkcyjne 3000 MWh w skali roku– instalacja PV o mocy 1,0 MWp
 • Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii
 • Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji: 

https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-fotowoltaika-dla-firm-oplacalnosc/

O opłacalności farm fotowoltaicznych i sposobach prognozowania cen energii czynnej na bazie danych giełdowych mówić będziemy na drugim naszym szkoleniu jak również odpowiemy na poniżej postawione pytania.
 • czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny, jak liczyć jego opłacalność
 • jak opłacalne są farmy fotowoltaiczne dedykowane dla systemu aukcyjnego
 • czy niskie ceny aukcyjne w stosunku do obecnych kwotowań na rynku SPOT wg. TGeBase przekreślają opłacalność systemu aukcyjnego
 • czy system aukcyjny może być uzupełnieniem sprzedaży energii na wolnym rynku i elementem zabezpieczającym
 • jak instalacje wodorowe wpleść w koncepcje biznesowe z fotowoltaiką

Program szkolenia: 

Opłacalność Farm Fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2022 – a może CPPA
 • Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku – prognozy 2022-2036
 • Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp
 • Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów
 • Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule CPPA
 • Opcje hybrydowe – aukcja i spółka obrotu (wolny rynek)
 • Źródła finansowania farm fotowoltaicznych
 • Wodór – nowa koncepcja z fotowoltaiką
 • Podsumowanie i dyskusja..
Więcej informacji: 

https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-oplacalnosc-farm-fotowoltaicznych-aukcje/


Prowadzący
Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy , specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach. 
Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie prognoz popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne.
 1. Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu
 2. Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%.
Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:
mail: biuro@finansetf.pl
tel.: (48) 601-518-079
www.doradcapv.plKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Finansetf

E-mail: biuro@finansetf.pl

Tel: +48 601 518 079
Adres:
Murarska 3c/34
31-311 Kraków

Wyślij zapytanie ofertowe

Firmy polecane przez portal

   

Co na forum