Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Klimatyzacja w biurze to czynnik wpływających na wydajność pracowników w okresie letnim. Wielu przedsiębiorców, aby poradzić sobie z upałami, decyduje się na montaż klimatyzacji w swoich obiektach. Zakup klimatyzacji do biura, a także koszty jej montażu czy serwisu, zalicza się do kosztów firmy.

Ograniczenie kosztów

Zarówno koszty związane z zakupem, montażem, jak i późniejszym serwisem klimatyzacji mogą obniżyć zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy, o ile są one ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że koszty powiększy jedynie klimatyzacja kupiona na potrzeby firmowe, a nie osobiste przedsiębiorcy. A zatem do nakładów pieniężnych uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć wydatki, które będą miały istotny wpływ na wzrost przychodów firmy lub będą stanowić ich zabezpieczenie.

Rodzaj rozliczenia kosztów związany jest z asortymentem zakupionych urządzeń klimatyzacjach w firmie. Rozliczenie podatkowe jest inne dla urządzeń przenośnych i systemów klimatyzacji typu Split. W świetle prawa klimatyzator to urządzenie zaliczane do Środków Trwałych z symbolem 653, przez co przedsiębiorca ma też możliwość rozliczenia sprzętu stopniowo, co miesiąc w formie 10% amortyzacji. A więc, jeżeli instalacje klimatyzacji można uznać, jako odrębny środek trwały, to w zależności od ceny sprzętu mogą zostać jednorazowo zaliczone do kosztów podatkowych (art. 22k ust. 7 ustawy o PIT) lub też rozliczone w kosztach poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych (art. 22a ustawy o PIT).

W przypadku, gdy urządzenie klimatyzacyjne stanowi odrębny środek trwały, to instalacja sprzętu powinna w taki sposób, aby możliwe było jego szybkie zdemontowanie oraz odłączenie od budynku bez uszczerbku dla obiektu budowlanego, jak i samego urządzenia.

Przedsiębiorca może dokonywać amortyzacji sprzętu dla celów podatkowych na zasadach określonych w art. 16a-16m ustawy o CIT, a odpisy amortyzacyjne może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. W myśl przepisów, podatnik może obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych - stawki dla poszczególnych środków trwałych a tym samym wydłużać okres amortyzacji. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Po dokonaniu obniżenia stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek ujętych w przepisach podmiot ma prawo do podwyższenia uprzednio obniżonych stawek amortyzacyjnych do dowolnego poziomu. Przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zakresie podwyższania uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej. Możliwe jest również podwyższenie uprzednio obniżonych stawek jednakże do wysokości stawki wynikającej z wykazu stawek amortyzacyjnych.

Ułatwienia dla początkujących

Nakład pieniężny na klimatyzację może być rozliczony w kosztach podatkowych od razu, jeżeli koszt inwestycji nie przekracza 3500 zł. Przedsiębiorca nie musi włączać danego urządzenia do środków trwałych. Ale gdy wartość początkowa klimatyzatora przekracza tą kwotę, to koszty poniesione można zakwalifikować do wydatków w sposób pośredni, tylko w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w czasie. Przepis ten nie dotyczy samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446, urządzeń wentylacji naturalnej oraz przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję obiektu, które stanowią element takiego budynku oraz są łącznie z nim sklasyfikowane.

Opracowanie, redakcja: A.S.

Na podstawie materiałów firmy LG Electronics Polska

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

...