[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Krajowa certyfikacja F-gazowa dla firm i personelu oraz zmiany legislacyjne dotyczące BHP przy urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła w roku 2016

Opublikowano: 16.03.2016

image

W dniu 21 stycznia 2016 roku w centrum Warszawy odbyło się zorganizowane przez "Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców seminarium pt.: „Krajowa certyfikacja F-gazowa dla firm i personelu oraz zmiany legislacyjne dotyczące BHP przy urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła w roku 2016". Seminarium skierowane było do firm - członków KFCh i widząc salę konferencyjną zapełnioną do ostatniego miejsca, można stwierdzić, że spotkało się z dużym zainteresowaniem. Program seminarium obejmował trzy zagadnienia. Tematem głównym, przedstawionym przez Pana Norberta Wrońskiego, Kierownika Wydziału Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji w Departamencie Koordynacji Inspekcji UDT była certyfikacja F-gazowa dla firm i personelu.


Minister Rozwoju z delegacji ustawy, rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel (Dz.U. 2015, poz. 2072) powierzył Urzędowi Dozoru Technicznego pełnienie funkcji jednostki certyfikującej personel oraz jednostki certyfikującej przedsiębiorców. Uregulowania te pozwalają na uruchomienie tak długo wyczekiwanej przez naszą branżę certyfikacji F-gazowej dla firm i personelu opartej o szkolenia i egzaminy organizowane przez polskie ośrodki.


Pan Wroński zwrócił uwagę na fakt. że UDT już od dawna zajmował się szeroko rozumianą branżą chłodniczą w ujęciu Dyrektywy Ciśnieniowej, przyjmując pod dozór duże instalacje i obiekty chłodnicze. Przepisy wykonawcze wprowadzone na początku tego roku rozszerzyły tylko zakres działalności UDT na prowadzenie certyfikacji związanej z obowiązywaniem ustawy F-gazowej. W swojej prezentacji przedstawił pełen zakres, jakim według ustawy ma się zajmować UDT i jakim się już zajmuje. Wskazał, że system związany z certyfikacją, zgodnie z założeniami przyjętymi przy jego tworzeniu działa już od pierwszego dnia obowiązywania wykonawczych rozporządzeń branżowych. Zostały już wydane pierwsze certyfikaty firmowe i zaczęły funkcjonować pierwsze ośrodki szkoleniowe. Znaczna część prezentacji przedstawiała w dość szczegółowy sposób procedury i wymagania związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń i egzaminów oraz z ubieganiem się, otrzymywaniem i ewidencją poszczególnych rodzajów certyfikatów. Przedstawiono również zasady i procedury obowiązujące przy kontrolach i weryfikacji certyfikatów już wydanych zwracając przy tym uwagę, że z mocy ustawy takie kontrole muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do końca września 2017 roku. Omówienie to obejmowało zapisy występujące w przepisach wykonawczych zwracając uwagę na opóźnienia w ich zatwierdzaniu i publikacji. Przy okazji Pan Wroński zaprezentował nam wzory certyfikatów wydawanych w poszczególnych kategoriach oraz stronę internetową zawierającą wszelkie informacje związane z tematem certyfikacji i rejestrów będących w gestii UDT - www.udt.gov.pl zakładka SZWO i F-gazy.


Podczas panelu dyskusyjnego na koniec prezentacji, przedstawiciel UDT na bieżąco udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na pytania z Sali wyjaśniając w miarę możliwości i posiadanej wiedzy pojawiające się wątpliwości. Żarliwą dyskusję zgromadzonych wywołał temat zależności systemu certyfikacji firm i personelu z systemem ewidencji operatorów urządzeń. Wskazywano na trudności w realizacji zobowiązań w związku z wprowadzeniem i obowiązywaniem systemu ewidencji operatorów oraz kart urządzeń związanych z opóźnieniami wprowadzenia systemu certyfikacji firm i personelu.


W odpowiedzi na sugestie Członków Forum do Programu Seminarium dodano nieanonsowaną wcześniej, nieformalną sesję pytań i odpowiedzi, w której na prośbę Forum zgodził się wziąć udział szef BOWOiK, prof. Janusz Kozakiewicz. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że do spełnienia wymogów ustawy i dokonania wpisu do ewidencji operatorów zobowiązany jest sam operator/właściciel instalacji i nie jest do tego potrzebny certyfikat. Problem może się jednak pojawić przy dokonywaniu wpisów w karcie urządzenia, gdyż system jest tak skonstruowany, aby wpisy takie były możliwe tylko przy podaniu numeru certyfikatu personalnego. Podkreślił równocześnie, że BOWOiK jest jedynie wykonawcą postanowień ustawy, a za ewentualne egzekwowanie uchybień będzie odpowiadać Inspekcja Ochrony Środowiska. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na fakt, że ze względu na wieloletnie opóźnienia we wprowadzaniu systemu certyfikacji, obecnie brak możliwości prowadzenia działalności firmowej w pełnej zgodności z obowiązującym prawem. Ze względu na ograniczenia czasowe, nie udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a dyskusja przeniosła się w kuluary podczas przerwy.


Po przerwie, drugą część dotyczącą omówienia planowanego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach chłodniczych przedstawił Pan Andrzej Muszel, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. Wskazał on na szeroki zakres zastosowania omawianego Rozporządzenia, które dotyczy nie tylko samych prac eksploatacyjnych, ale również prac, w których trzeba uwzględniać możliwość obecności czynnika chłodniczego i wynikające z tego zagrożenia oraz postępowania w przypadku wystąpienie awarii. Pan Muszel zwrócił uwagę, że w sferze za- interesowania omawianego rozporządzenia znajdują się czynniki chłodnicze rozumiane jako substancje lub mieszaniny szkodliwe dla zdrowia, lub niebezpieczne dla pracowników, którzy mogą się znaleźć w obszarze ich oddziaływania. Po dość długim okresie legislacyjnym ostateczna wersja Rozporządzenia powinna być dostępna na stronach Ministerstwa do końca stycznia 2016 roku.


Zgromadzeni na Sali członkowie KFCh podczas spontanicznie wywołanej dyskusji zwracali uwagę na dużą liczbę problematycznych i niejednoznacznych zapisów znajdujących się w planowanym Rozporządzeniu. Próby wyjaśnień Pana Muszela nie przekonały i nie zadowoliły większości dyskutantów, a nawet spotkały się z zarzutami urzędniczej arogancji formułowanymi przez niektórych z nich. Gorącą dyskusję zakończył prezes KFCh Pan Robert Grejcz zwracając się z prośbą o przekazywanie dal- szych uwag i zastrzeżeń do biura KFCh.


Ostatnia część spotkania obejmowała przedstawienie planowanych zmian w nowelizowanej w roku 2016 normie EN-378. Zmiany te zaprezentował Wiceprezes Zarządu KFCh, Pan Grzegorz Michalski zwracając uwagę, że dostęp do tych materiałów był możliwy dzięki współpracy KFCh z organizacją AREA. Wskazał na rosnącą rolę prezentowanej normy jako dokumentu, do którego odnoszą się inne ważne dokumenty europejskie i krajowe, takie jak Rozporządzenia. Prezentacja obejmowała krótkie przypomnienie oraz propozycje zmian zawartości w podziale na jej cztery części: 1 - Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja instalacji; 2 - Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie instalacji; 3 - Usytuowanie instalacji i ochrona osobista; 4 - Obsługa, konserwacja, naprawa.


Na koniec seminarium zgłoszono z Sali propozycję zorganizowania kolejnego spotkania dla firm - członków KFCh poruszającego praktyczne aspekty wdrażania w firmach nowych wymagań prawnych wskazując, że obecne spotkanie nie do końca spełniło pokładane w nim oczekiwania odbiorców.


Spotkanie zakończył prezes KFCh Pan Robert Grejcz, zapraszając do wysyłania na adres biura KFCh wszystkich pytań, których nie udało się zadać podczas omawianego seminarium.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

MASTA

E-mail: tchik@tchik.com.pl

Tel: +48 58 522 64 70
Fax: +48 58 347 51 74
Adres:
Budowlanych 27
80-298 Gdańsk

Air Products: Czynniki chłodnicze - Chłód w cenie

Katalog firm

 • Chemours

  The Chemours Company (NYSE: CC) poprzez dziedzinę nauki, jaką jest chemia, st…
  Chemours
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH

  Badania naukowe i atestacyjne urządzeń chłodniczych, samochodów chłodn…
  Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH
 • Popularna

  PHU Popularna - Fachowe doradztwo techniczne PHU Popularna specjalizuje si…
  Popularna