ANTICOR działa już 30 lat

Na pytania portalu klimatyzacja odpowiada Jerzy Forc, dyrektor handlowy w ANTICOR.


Będziemy umacniać naszą pozycję krajowego lidera.

Panie dyrektorze, ANTICOR w tym roku obchodzi rocznicę 30 – lecia funkcjonowania. Proszę powiedzieć, jak Państwo zaczynali i czym początkowo zajmowała się firma?

ANTICOR swoją działalność rozpoczął w listopadzie 1991 w czasach ważnych i przełomowych dla naszego kraju, był to czas zmian politycznych, ale i śmiałego rozwoju gospodarczego. Swoją siedzibę firma miała w Krakowie w jednej z kamienic przy ulicy Friedleina, była to długa, wąska i pełna zaparkowanych samochodów ulica, co bardzo utrudniało dojazd i prace rozładunkowe podczas dostaw towaru.

Ile osób na początku było zatrudnionych w spółce?

Na samym początku cały zespół ANTICOR-u liczył trzy osoby, pełne pomysłów, zaangażowania i werwy do pracy. Celem naszej działalności było wprowadzenie na rynek materiałów do ochrony rurociągów podziemnych i armatury przed korozją. To w latach 90 tych ANTICOR wprowadził do Polski technologię Synergy, która została opracowana w Stanach Zjednoczonych w firmie Polyken i do dzisiaj jest wytwarzana w tej technologii powłoka izolacyjna przez firmę Dega Plus. Dynamiczny rozwój firmy spowodował konieczność budowy własnych obiektów z odpowiednią powierzchnią produkcyjno-magazynową. Na początku 1998 r. firma przeniosła się do nowo wybudowanych hal, biur i magazynów w Wieliczce Od samego początku kierunkiem i misją działania firmy było „dostarczanie nowoczesnych materiałów, technologii przeciwkorozyjnych oraz urządzeń do specjalistycznych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu”. Przez te wszystkie lata nieustannie pogłębialiśmy i doskonaliliśmy naszą wiedzę i umiejętności trwając w realizowaniu swojej wizji i misji.

Czy byliście w Polsce pionierami, jeżeli chodzi o zabezpieczenia przeciwkorozyjne?

Jesteśmy polską firmą łączącą długoletnie doświadczenie oraz tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na biznes. Zmieniamy dotychczasowe przyzwyczajenia i nawyki naszych klientów, zwracając szczególną uwagę na kulturę techniczną. Nasze produkty i urządzenia mają spełniać najwyższe standardy i wymagania techniczne. Dbamy o to, aby wykonywana przy ich użyciu praca była lżejsza, bezpieczniejsza i efektywniejsza.

Czy jesteśmy pionierami??? Jesteśmy raczej innowatorami wprowadzającymi zgodnie ze swoją wizją i misją nowoczesne technologie. Pierwszą innowacyjną technologią, jaką wprowadziliśmy na początku do polskiego gazownictwa były wielowarstwowe systemy taśmowe firmy KENDAL POLYKEN dzisiejszego koncernu Seal For Life Industries. Nowa izolacja wyparła technologię gorącej smoły i welonu szklanego, sprawiając, że prace izolacyjne przybrały zupełnie inny wymiar, stały się przede wszystkim bezpieczne, łatwiejsze, szybsze, ale i czystsze w wykonaniu. Potem wcześniej wspomniana technologia Synergy, a wraz z nią otwarcie pierwszej izolernii w Hucie Ferrum, a następnie w Dega Plus.W okresie minionych 30 lat naszej działalności wprowadziliśmy z sukcesem wiele produktów, technologii i naszych marek wśród których możemy wymienić ANTICOR Plast, ANTICOR Seal, ANTICORW-rap, ANTICOR Syntetix CF i wiele innych stosowanych z sukcesem do dzisiaj.

Czy od początku funkcjonowania firma „ruszyła z kopyta”, czy były jakieś trudności?

Tak, na pewno ostro i odważnie ruszyliśmy z naszą ofertą, ale ważniejsze, że nie zatrzymaliśmy się w drodze, mimo trudnych okresów i zawirowań. Jednak upór w dążeniu do celu, dobry i zgrany zespół, trwanie przy założeniach i postanowieniach to bez wątpienia droga do sukcesu. Dzisiaj ANTICOR jest firmą, która dzięki długoletniemu doświadczeniu, tradycji oraz nowoczesnemu spojrzeniu na biznes ma pozycję lidera i eksperta. Nasze produkty i urządzenia spełniają najwyższe standardy. Czy to jest łatwe? Nie! gdyż codziennie musimy się mierzyć z trudnościami i rzeczywistością, dokonywać wyborów podobnie jak 30 lat temu.

Kiedy zaczęliście rozszerzać działalność i w jakie nowe obszary funkcjonowania „wszedł” ANTICOR?

W 1994 r. do oferty zaczęliśmy wprowadzać materiały mające zastosowanie w elektrotechnice, branży chemicznej, budownictwie, wentylacji i klimatyzacji, ale również, to był początek dla marek handlowych ANTICOR-u ELECTRIX i POLYTEX. W kolejnym roku rozszerzyliśmy grupę materiałów przeciwkorozyjnych o rękawy termokurczliwe kanadyjskiej firmy CANUSA, a następnie od roku 2005 rękawy firmy Raychem obecnie Covalence. Dzisiaj posiadamy swoje rękawy termokurczliwe ANTICORRay WSS60 oraz WSS80, których parametry techniczne i jakość została doceniona na największych i strategicznych inwestycjach. Od małej trzyosobowej firmy rozwinęliśmy się do firmy zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników. Posiadamy gęstą sieć dystrybutorów co w znaczący sposób ułatwiło kontakt z kontrahentami, nasza oferta to setki różnych produktów stosowanych prawie we wszystkich gałęziach przemysłu.

Czym teraz zajmuje się więc ANTICOR i jak silną pozycję ma firma w Polsce?

Jesteśmy solidną firmą i uczciwym partnerem biznesowym, znaną i rozpoznawalną marką na rynku polskim, producentem i dystrybutorem produktów najwyższej jakości. Nasi niektórzy klienci to partnerzy biznesowi od 30 lat. Największą wartością naszej firmy są ludzie. To potencjał ludzki kreuje i kształtuje wizerunek naszej firmy na zewnątrz. Stąd też intensywne szkolenia prowadzone w firmie mające na celu podnieść jeszcze wyżej umiejętności nasze kadry. Tworzenie atmosfery pracy zespołowej, otwartej na nowoczesne wizje ma wpłynąć na kreatywność całego personelu. Razem jako zespół dążymy do osiągnięcia sukcesu. Pracownicy mogą realizować swoje aspiracje zawodowe, rozwijać się intelektualnie, nabierać pewności w podejmowanych przez siebie decyzjach. Przez tak zmotywowany i zorganizowany zespół chcemy i możemy realizować swoją misję.

ANTICOR to również znaczący eksporter. Na jakie rynki trafiają wyroby firmy?

W 2001 roku ANTICOR założył swoją spółkę córkę w Czeskiej Republice ANTICOR Bohemia s.r.o. która dystrybuuje produkty z naszej oferty na terytorium Czech i Słowacji.Jako firma z 30-letnim doświadczeniem, posiadająca ugruntowaną pozycje na rynku krajowym, chcieliśmy ten sam status osiągnąć na rynkach europejskich. Dzisiaj nasze produkty trafiają do ponad 20 krajów świata, nie ograniczamy się wyłącznie do Europy, marka ANTICOR dobrze znana jest zarówno w Belgii, jak i w Wietnamie.

Firma funkcjonuje również w obszarze klimatyzacji i ogrzewnictwa. Może Pan nam przybliżyć ten aspekt działalności operacyjnej spółki?

Z uwagi na swoją rozległą działalność w różnych obszarach, ANTICOR aktywnie działa i zapewnia członkom Stowarzyszenia Polska Wentylacja, oraz wszystkim podmiotom współpracującym i działającym w branży wsparcie techniczne. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazujemy biorąc udział w targach, szkoleniach, publikacjach, reklamie. Jesteśmy jednym z największych dostawców aluminiowych taśm izolacyjnych oraz powłok ochronnych do zabezpieczania elementów i rurociągów technologicznych narażonych na warunki atmosferyczna, oraz agresywne środowisko. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zastosowaniu najwyższej jakości surowców dostarczamy materiały łatwe

w montażu i niezawodne w długim czasie eksploatacji.

Ubiegły rok, z powodu pandemii, był bardzo trudny dla wielu przedsiębiorstw. Jak w tym czasie poradził sobie ANTICOR?

Bez wątpienia z uwagi na pandemię Covid 19 ubiegły rok był trudny dla wszystkich przedsiębiorców. Pomimo zakończenia roku bardzo dobrym wynikiem finansowym był on dużym wyzwaniem. Konieczność zmiany formy pracy, sposobu komunikacji, nagłe i niespodziewane wzrosty cen surowców, kosztów transportu, ale głównie z uwagi na opóźnienia dostaw wymagały od nas działań niekonwencjonalnych. Dzięki przyjętej strategii, stworzeniu planów awaryjnych i działań zapobiegawczych możliwa była realizacja zamówień. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pomimo trudności nie dokonaliśmy redukcji personelu, nie szukaliśmy oszczędności kosztem jakości, jest to sprzeczne z naszą polityką.

Jak Covid zmienił funkcjonowanie firmy?

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do zmiany dotychczasowego stylu pracy i działania. W sytuacji zagrożenia dołożyliśmy wszelkich starań, aby przede wszystkim chronić zdrowie i życie naszych pracowników, jednocześnie zapewniając ciągłość funkcjonowania firmy. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w firmie przed wejściem na teren obiektu dokonywana jest kontrola temperatury, wszystkich pracowników wyposażono w środki ochrony indywidualnej płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki. Przemieszczanie się po terenie firmy poza swoim stanowiskiem pracy, może się odbywać wyłącznie w maseczce ochronnej. Powołaliśmy sztab kryzysowy i opracowana została instrukcja na wypadek, gdyby wykryto ognisko pandemii w na terenie firmy. Dokonaliśmy również reorganizacji pracy. Pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki służbowe zdalnie pracują z domu, część pracowników pracuje w systemie rotacji dwutygodniowej, wizyty handlowe zostały całkowicie ograniczone. Kontakt z kontrahentem, negocjacje, prezentacje i szkolenia odbywają się wyłącznie za pośrednictwem internetu. Wszyscy jesteśmy świadomi zagrożenia i konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, trzeba stwierdzić, że zmiana funkcjonowania nie ułatwia pracy, ale efektywna praca w tych warunkach jest możliwa.

Jak ważna jest ekologia dla ANTICOR’u?

Środowisko naturalne jest ważne dla każdego człowieka. Działania nasze mają na celu zminimalizowanie ilości produkowanych odpadów, stosowania substancji niebezpiecznych, a co za tym idzie dbanie o środowisko naturalne. Nasze materiały spełniają w tym zakresie Krajowe i Europejskie wymogi i standardy. Uważamy, że troska o środowisko jest naszym wspólnym celem, dla tego kształcimy i podnosimy wśród naszych pracowników świadomość i proekologiczne zachowania. Uważamy, że dbałość o środowisko naturalne to podstawa zrównoważonego rozwoju.

Jesteście Państwo członkami wielu Izb Gospodarczych, jak ważne jest uczestniczenie w takich branżowych organizacjach dla firmy?

ANTICOR jest między innymi Członkiem założycielem Izby Gospodarczej Gazownictwa, Członkiem stowarzyszonym Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich oraz Stowarzyszenia Energetyków Polskich. Nasza obecność pozwala kreować rzeczywistość tych branż, budować pozytywny wizerunek przedsiębiorcy w Polsce oraz uczestniczyć w ich rozwoju. Dzięki uczestnictwu możemy przekazywać swoją wiedzę techniczno-ekonomiczną i doświadczenie poprzez organizowanie i uczestnictwo w Sympozjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Czy ANTICOR angażuje się może w jakieś akcje CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)?

Zwłaszcza dzisiaj jest to bardzo ważne zagadnienie „być odpowiedzialnym w biznesie”, jest to rozszerzenie odpowiedzialności z grona pracowników na środowisko, które nas otacza i na które oddziałujemy, czyli lokalna społeczność, instytucje, dostawcy, kontrahenci, ale też środowisko naturalne. ANTICOR bez wątpienia prowadzi swój biznes świadomie i odpowiedzialnie. Pomagaliśmy i wspieraliśmy zawsze, zwłaszcza w tak trudnym czasie, tym którzy tej pomocy potrzebują, wspieramy organizacje społeczne, szpitale, jednostki ratownictwa, sport amatorski. Działamy z myślą o pracy w taki sposób, aby nie szkodzić innym, nie zanieczyszczać powietrza, chronić środowisko naturalne, używać i wykorzystywać produkty z recyklingu. Nasze produkty spełniają wymagania Dyrektyw Unijnych, ponieważ jesteśmy świadomi, że muszą być bezpieczne, a na nas spoczywa odpowiedzialność za jutro.

Jakie plany ma ANTICOR na najbliższe lata? Nowe rynki, nowe produkty?

Oczywiście opracowując plan na kolejne lata, wiemy jaką drogą podążać i co chcemy osiągnąć, gdzie i jak ma wyglądać nasza firma za kolejne 30 lat. W tym celu nasza strategia polega na wspólnych działaniach mających na celu między innymi, przede wszystkim rozszerzenie oferty produktowej, zwłaszcza w marce własnej. Wzmacnianie pozycji lidera na rynku krajowym oraz ekspansja z produktami i usługami na rynki zagraniczne. Aby to osiągnąć niezbędna jest rozbudowa zaplecza techniczno-produkcyjnego, w tym celu już dzisiaj pracujemy nad budową nowej siedziby firmy i obiektów produkcyjno-magazynowych oraz rozbudowę parku maszynowego.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję

Opracowanie, redakcja.

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

...