Czujniki jakości powietrza, temperatury, wilgotności, LZO,CO2