Trendy i nowości w zakresie urządzeń i przemysłowych instalacji chłodniczych

ColdTeam, jako firma, która od wielu lat profesjonalnie zajmuje się systemami chłodzenia w przemyśle, zwraca uwagę na aktualne problemy i trendy w zakresie doboru, projektowania, obsługi i serwisu urządzeń chłodniczych.

 Legislacja – obowiązujące przepisy

Od maja 2015 ustawa f-gazowa (Dziennik Ustaw 2017 poz. 1951), międzynarodowe ustalenia Protokołu Kioto oraz rozporządzenia EU wprowadzają nowe regulacje, obostrzenia oraz limity dotyczące stosowania f-gazowych czynników chłodniczych tzw. freonów. Wszystkie fgazowe urządzenia i instalacje chłodnicze pracujące w Polsce, muszą być zarejestrowane w CRO (Centralnym Rejestrze Operatorów) oraz cyklicznie kontrolowane i serwisowane wg wytycznych, przez wykwalifikowane firmy serwisowe, posiadające odpowiednie uprawnienia (Świadectwo Kwalifikacji oraz Certyfikaty Firmowe). Przeprowadzenie tych czynności jest kontrolowane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) oraz Inspektorów Ochrony Środowiska.

Naturalne czynniki/gazy chłodnicze

 Ze względu na regulacje ustawy f-gazowej, nowym trendem w układach chłodzenia, jest zastosowanie naturalnych czynników/gazów chłodniczych. Nie są to czynniki nowe, jednak rozwój techniki pozwala na ich lepsze i bezpieczniejsze zastosowanie. Chodzi głównie o propan i amoniak. Należy pamiętać, że są to gazy, które w pewnych sytuacjach (wyciek czynnika) mogą być niebezpieczne. Urządzenia napełnione tymi gazami nie podlegają wymogom ustawy f-gazowej, jednak wymagają profesjonalnej, wyspecjalizowanej obsługi technicznej/serwisowej.

Zakup, czy wynajem?

 Biorąc pod uwagę powyższe trudności, bardzo dobrym rozwiązaniem staje się krótko lub długo terminowy wynajem urządzeń chłodniczych. Szczególnie w przypadku, kiedy chłodzenie potrzebne jest przez kilka miesięcy w roku. W takiej sytuacji klient ma zapewnione bezpieczne i odpowiednie warunki pracy, nie inwestuje własnych środków w zakup urządzenia, nie ma problemu z legislacją (rejestracja, okresowe kontrole szczelności itd.), serwisowymi przeglądami okresowymi, czy awariami. Za wszystko odpowiada firma wynajmująca. Energooszczędne systemy chłodnicze Koszty energii elektrycznej, to znaczna część kosztów i w zakładach przetwórczych. W ostatnim okresie ceny rynkowe rosną dramatycznie. Wszystko wskazuje na to, że taki trend utrzyma się również w najbliższej przyszłości. Stąd w każdym przypadku ColdTeam zaleca przeanalizowanie sytuacji pod kątem jak najmniejszego zużycia energii, jak i możliwością jej odzysku ( np. ogrzewanie ciepłej wody użytkowej lub technologicznej). Dostępne rozwiązania to: free cooling (np. osobny układ do chłodzenia oleju). W tym wypadku oznacza to niezależny/ osobny wymiennik chłodzony powietrzem zewnętrznym. Ze względu na niskie temperatury w okresie zimowym taki układ musi być napełniony roztworem glikolu.


W wypadku małej ilości miejsca, rozwiązaniem jest zastosowanie tradycyjnego chillera z wbudowanym wymiennikiem do free coolingu. Na podstawie ciągłych pomiarów, sterownik urządzenia decyduje o wyborze sposobu chłodzenia. Zastosowanie free coolingu w warunkach polskich, pozwala na osiągnięcie oszczędności od 20-80%. Oznacza to szybki zwrot kosztów inwestycji. Dodatkowy zyskiem jest mniejsze zużycie i wydłużenie czasu eksploatacji elementów układu sprężarkowego;

  •  odzysk ciepła – w zależności od potrzeb, dzięki dodatkowemu wymiennikowi zainstalowanemu w obiegu chłodniczym, istnieje możliwość odzyskania ciepła (np. podgrzanie wody użytkowej lub do celów technologicznych);
  •  właściwy dobór urządzeń lub instalacji do danego zastosowania.


Profesjonalny serwis i systematyczna obsługa

 Paradoksalnie jest to najczęściej pomijany element eksploatacji systemów chłodniczych w Polsce. W większości zastosowań w przemyśle, awaria układu chłodzenia powoduje zatrzymanie produkcji i horrendalne straty. W rzeczywistości duża część zakładów nie dba o cykliczną obsługę i kontrole poprawności pracy. Reakcja jest dopiero w momencie awarii lub wystąpienia problemów. Systematyczne/ okresowe przeglądy serwisowe są po pierwsze wymagane przez obowiązujące przepisy (ustawa F-gaz), a po drugie zapewniają bezpieczną/ bezawaryjną pracę urządzeń. Należy również pamiętać, że ponad 70% urządzeń chłodniczych w Polsce jest rozregulowanych lub pracuje poza nominalnymi warunkami pracy. Skutkuje to częstymi ich awariami, uszkodzeniem podzespołów oraz zwiększonym poborem energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakichkolwiek napraw urządzeń freonowych mogą dokonywać tylko osoby posiadające personalne świadectwa kwalifikacji. Każda kontrola szczelności oraz każdy ubytek czynnika chłodniczego i jego uzupełnienie musi zostać odnotowane w CRO.


 Niestety na co dzień, ColdTeam obserwuje działalność wielu firm handlowych (niezwiązanych bezpośrednio z chłodnictwem), które traktują urządzenia chłodnicze (w tym chillery) jako uzupełnienie swojej głównej oferty handlowej. Często opiera się to na zasadzie sprzedać i zapomnieć. Niestety, skutkuje to tym, że na koniec to użytkownik zostaje z problemami sam na sam. Filozofia działania ColdTeamjest odmienna. Po pierwsze jest firmą, która zajmuje się tylko i wyłącznie chłodnictwem. Po drugie profesjonalnie obsługuje klienta od A do Z – od momentu wyboru odpowiedniego rozwiązania do obsługi serwisowej po sprzedaży z możliwością wynajmu kompletnych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Każde uruchomienie urządzenia, czy instalacji, potwierdzone jest protokołem z potwierdzonymi/zapisanymi parametrami pracy. Zapewnia to pełne bezpieczeństwo użytkownika, co w przypadku przetwórstwa tworzyw sztucznych jest kryterium kluczowym. Także i firma ColdTeam jest pewna tego, w jaki sposób pracuje i jest użytkowane urządzenie, jak i też cała instalacja. Takie podejście gwarantuje długą i ekonomiczną eksploatację.