Schiessl: Bitzer - Czynniki chłodnicze - Raport wydanie 21

Najnowszy Refrigerant Report firmy Bitzer, tradycyjnie już publikowany co 2 lata przedstawia podobnie jak poprzednie wydania aktualną sytuację na rynku czynników chłodniczych.


W broszurze w wyczerpujący sposób zostały opisane wszystkie czynniki chłodnicze, mające obecnie istotne znaczenie w technice chłodniczej, klimatyzacyjnej i pompach ciepła. W porównaniu do ostatniej edycji w październiku 2018 roku raport nie zawiera znaczących zmian. Na liście czynników pojawiło się kilka nowych substancji należących do grupy mieszanin HFO/HFC, czynników zyskujących z każdym rokiem coraz większe znaczenie. Przykładem takiej nowości jest czynnik R471A firmy Honeywell, mieszanina R1234ze(E) / R1336mzz(E) / R227ea, sklasyfikowany jako czynnik niepalny (grupa A1) o bardzo niskim GWP wynoszącym 148.

Na stronach końcowych broszury zestawiono podsumowanie własności czynników przedstawionych w raporcie, obszarów ich zastosowania oraz przeznaczonych do nich olejów.

Wyszukiwarka czynników chłodniczych

Proste i intuicyjne narzędzie do szybkiego doboru zamiennika czynnika chłodniczego dla danej instalacji bądź aplikacji chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pompy ciepła. Wyszukania można dokonać, wykorzystując filtry dotyczące: grupy czynników, wymaganego GWP czynnika, zastępowanego czynnika, grupy bezpieczeństwa (A1, A2L itp.). Można również filtrować czynniki według zakresu temperatury parowania oraz zakresu wartości poślizgu temperaturowego. W wynikach wyszukiwarka pokazuje nam szereg najważniejszych parametrów czynników chłodniczych. Program dostępny jest on-line na stronie internetowej Bitzera.