Wyparne wieże chłodnicze

Wyparne wieże chłodnicze:

Zajmujemy się dystrybucją następujących typów chłodni wyparnych:

  • Wyparne wieże chłodnicze z otwartym obiegiem chłodniczym
  • Wyparne wieże chłodnicze z zamkniętym obiegiem chłodniczym
  •  Skraplacze wyparne amonikalne
  •  Wyparne wieże chłodnicze hybrydowe
    

Zaletami naszych urządzeń są: energooszczędność, niezawodność eksploatacji oraz łatwa obsługa serwisowa.

Wyparne wieże chłodnicze z otwartym obiegiem chłodniczym

Wieże chłodnicze wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, natomiast wypełnienie wieży, eliminatory pary oraz systemy dystrybucji wody wykonane są z PVC. Istnieje możliwość wykonania wieży ze stali nierdzewnej.

Woda na wejściu do wieży zostaje rozprowadzona po wypełnieniu poprzez system zraszaczy, zasysane powietrze wchodzi w bezpośredni kontakt z rozpyloną wodą, która schłodzona opada do wanny.

Wyparne wieże chłodnicze z zamkniętym obiegiem chłodniczym

Wieże chłodnicze wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Woda cyrkuluje w obiegu zamkniętym w wężownicy. Chłodzona ciecz nie ma styczności z powietrzem, możliwe jest zastosowanie glikolu w celu zabezpieczenia przed zamarznięciem zimą. Wężownica chłodzona jest wodą rozpyloną przez system zraszaczy, która opada do wanny, skąd zostaje ponownie przepompowana do układu zraszaczy, gdzie obieg zaczyna się na nowo. Modele wież chłodniczych suchych wyposażone są w wirniki osiowe lub odśrodkowe.

Skraplacze wyparne amoniakalne

Skraplacze wyparne wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Skraplanie medium chłodzącego – amoniaku – następuje w wężownicy, która jest dodatkowo zraszana wodą z oddzielnego obiegu, która opada do wanny, skąd zostaje ponownie przepompowana do układu zraszaczy, gdzie obieg zaczyna się na nowo.

Wyparne wieże chłodnicze hybrydowe

Wieże chłodnicze hybrydowe wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej z wentylatorami osiowymi, zaprojektowane są dla niskiego zużycia wody oraz energii. Wieża chłodnicza hybrydowa łączy w sobie sprawdzoną technologię serii wyparnych wież chłodniczych z obiegiem zamkniętym oraz dry coolera. Zachowując typowe zalety tych urządzeń otrzymujemy najniższe koszty operacyjne. Wieża ta umożliwia pracę w trybach suchy – mokry. W zależności od warunków atmosferycznych chłodzenie może odbywać się poprzez czysty dry cooling, chłodzenie z odparowaniem lub ich kombinację. We wszystkich tych trybach medium chłodzone cyrkuluje w wężownicy jednej lub drugiej sekcji eliminując potrzebę skomplikowanego orurowania i drogich urządzeń kontrolujących przepływ.