CAREL W rankingu CDP w kategorii „ŚWIADOMOŚĆ”

CAREL w rankingu CDP uzyskał literę „C”, znajdując się tym samym na poziomie „Świadomość”.CDP (Carbon Disclosure Project) jest organizacją non-profit, światowym liderem w ujawnianiu informacji o środowisku i promowaniu działań zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju. Każdego roku CDP wspiera tysiące firm, miast, stanów i regionów w mierzeniu i zarządzaniu ryzykiem i możliwościami związanymi ze zmianą klimatu, bezpieczeństwem wodnym i wylesianiem. Po raz pierwszy CAREL uczestniczył w procesie punktacji, który ocenia zaangażowanie firm w walkę ze zmianami klimatycznymi, podkreślając tym samym wagę, jaką Grupa przywiązuje do ochrony środowiska. Znajduje to odzwierciedlenie w rozwoju produktów, skupionych na efektywności energetycznej i od kilku lat przoduje w upraszczaniu przejścia na czynniki chłodnicze, które są mniej szkodliwe w kontekście globalnego ocieplenia. Znalezienie się w rankingu po raz pierwszy w grupie „Świadomość”, to krok w kierunku kolejnego poziomu jakim jest “Disclosure”(Ujawnienie) lub literą „D” jest uznaniem tego, co Grupa zrobiła do tej pory w zakresie zrównoważonego rozwoju i jest punktem wyjścia do kontynuacji rozwoju oraz ulepszania swojej strategii środowiskowej.