[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Centralny Rejestr Operatorów i Baza Danych Sprawozdań - FAQ

Opublikowano: 25.02.2016

image

Informacja nt. nowych obowiązków operatorów urządzeń chłodniczych dotyczą:
 1. Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)
 2. Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC (BDS)
BOWOiK informuje, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dn. 12 stycznia 2016 r. poz. 56 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 13 stycznia 2016 r. został upubliczniony na stronie www.cro.ichp.pl Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Operatorzy mogą dokonać rejestracji na w/w stronie internetowej. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu opracowała listę najczęściej zadawanych pytania (FAQ) dotyczących Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) a w kolejnym rozdziale na str. 4. i 5. również Bazy Danych Sprawozdań (BDS)*:

I FAQ Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO):


1. Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?

Karty urządzeń mamy obowiązek założyć tylko dla urządzeń stacjonarnym napełnionych 3 kg i więcej substancją zubażającą warstwę ozonową (w przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła SZWO = CFC, HCFC - także zawarte w mieszaninach) albo fluorowanym gazem cieplarnianym (F-gazem = HFC, PFC lub mieszaniny zawierające te substancje). Obowiązek zakładania karty dotyczy także urządzeń hermetycznie zamkniętych od 3 kg napełnienia SZWO lub F-gazem, przy czym w przypadku mieszanin zawierających SZWO limit 3 kg dotyczy wyłącznie SZWO, a w przypadku mieszanin będących F-gazami - całej mieszaniny.

2. Kto jest odpowiedzialny za założenie karty urządzenia w Centralnym Rejestrze Operator?

Osobą odpowiedzialną za założenie karty urządzenia jest operator, czyli osoba fizyczna lub prawna sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia. Zazwyczaj jest to podmiot eksploatujący urządzenie, właściciel urządzenia lub administrator obiektu, w którym znajduje się urządzenie.

3. Czy aby założyć kartę urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów należy posiadać certyfikat ?

NIE. Do założenia kart urządzeń administrator konta operatora lub wyznaczona przez niego „osoba kontaktowa” nie musi posiadać certyfikatu.

4. Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO?

Obowiązek założenia kart urządzeń już eksploatowanych w CRO istnieje do dnia 14 marca 2016 roku.

5. Czy mogę upoważnić osobę trzecią do założenia za mnie kart urządzeń w CRO?

TAK, można nadać takie pełnomocnictwo. Taka osoba staję się wówczas Administratorem konta operatora. Funkcję Administratora może pełnić tylko jedna, wskazana w pełnomocnictwie osoba. Nie musi być pracownikiem firmy Operatora.

6. Czy mogę upoważnić serwisanta do założenia kart urządzeń w CRO?

TAK, patrz pytanie numer 5.

7. Czy mogę zlecić swoim pracownikom założenie kart urządzeń w CRO?

TAK. Administrator konta operatora musi wtedy dodać taką osobę w CRO. Taki pracownik staję się wówczas osobą kontaktową konta operatora. Liczba osób kontaktowych wskazanych w CRO może być nieograniczona. Można dowolnie dodawać, blokować i usuwać wymienione osoby. Osoba kontaktowa musi być pracownikiem firmy operatora.

8. Jak często należy przeprowadzać kontrolę szczelności w urządzeniach?

Zgodnie z przepisami Ustawy z 15 maja 2015 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U z 25 czerwca2015 poz 881) kontroli szczelności nie musimy przeprowadzać dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości poniżej 3 kg oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości mniejszej niż 6 kg, z hermetycznie zamkniętymi systemami.

Harmonogram:
 • 3 kg lub więcej: kontrola raz na 12 miesięcy nie dotyczy oznaczonych urządzeń hermetycznie zamkniętych zawierających poniżej 6 kg (raz na 24 miesiące w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków);
 • 30 kg lub więcej: kontrola raz na 6 miesięcy (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 12 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków);
 • 300 kg lub więcej: kontrola raz na 3 miesiące (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 6 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków - dla urządzeń z tego przedziału zawierających fluorowane gazy cieplarniane instalacja takiego systemu jest obowiązkowa!).
Jednocześnie jednak, należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE)517/2014 obowiązującym bezpośrednio wszystkie podmioty w państwach członkowskich UE, kontroli szczelności będą od 1 stycznia 2017 r. podlegać także urządzenia zawierające poniżej 3 kg, ale 5 ton CO2 eq lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych.

9. W jaki sposób dokonać założenia karty dla urządzenia z kilkoma obiegami chłodniczymi?

W urządzeniach z kilkoma obiegami należy tworzyć karty urządzenia dla każdego układu osobno jeżeli jego napełnienie wynosi 3 kg lub więcej.

10. Kto może dokonać wpisu czynności do danej karty urządzenia ?

Wpisów czynności do karty może dokonać osoba, która posiada certyfikat F-gazowy w obecności operatora (administratora lub osoby kontaktowej).

11. Czy można serwisować urządzenie, które nie ma założonej karty w CRO?

TAK. Serwisant może obsługiwać takie urządzenie bez odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność za brak karty ponosi operator, na którym spoczywa konieczność założenia karty.

12. Na kim spoczywa odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia?

Odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia w CRO spoczywa na serwisancie.

13. Dla jakiego rodzaju czynności jest obowiązek wpisu do karty urządzenia ?

Do karty urządzenia wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w czynnik chłodniczy np. dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrolę szczelności.

14. Czy można edytować lub usuwać dokonanego wpisu ?

NIE. Wpisu do Kart nie można zmieniać ani usuwać, można natomiast dokonać następnego wpisu korygującego.

15. Czy jest obowiązek wpisu czynności dokonanych przed założeniem karty dla danego urządzenia?

NIE. Nie można dokonać wpisu czynności wstecznych, gdyż w momencie wpisu czynność automatycznie zapisuję się z datą bieżącą.

16. Ile czasu mam na założenie karty dla nowego urządzenia ?

Na założenie karty dla nowego urządzenia jest przeznaczone 10 dni od dnia jego instalacji.

17. Ile czasu mam na wpis do karty po wykonanej czynności ?

Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni.

18. Jakie instytucje mają wgląd do założonych kart urządzeń?

Wgląd do kart mają wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Inspektor Ochrony Środowiska, ale on tylko podczas przeprowadzanej kontroli.

19. Czy kartę należy drukować?

Karta z uaktualnionymi wpisami powinna być zapisana w pliku pdf i przechowywana w celu udostępnienia podczas przeprowadzanej kontroli WIOŚ.


II FAQ Bazy Danych Sprawozdań (BDS)

BOWOiK informuje, że w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dn. 19 stycznia 2016 r. poz. 88 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w dniu 22 stycznia 2016 r. została upubliczniona na stronie http://www.bds.ichp.pl Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC.

Podmioty mogą dokonać rejestracji na ww. stronie internetowej. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC (BDS)”.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Bazy Danych Sprawozdań ( BDS):

1. Kto ma obowiązek sporządzenia i przesłania sprawozdań ?

Podmiot zobowiązany do sporządzania i przesyłania sprawozdań w BDS, to podmiot który:
 • przywozi na terytorium RP SZWO lub FGC
 • wywozi z terytorium RP SZWO lub FGC
 • przywozi na terytorium RP produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC
 • wywozi z RP produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach
 • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

2. Do kiedy mam obowiązek sporządzić i przesłać roczne sprawozdanie w BDS?

Wyznaczony termin przesłania sprawozdania to 28 luty 2016 roku.

3. Kogo obowiązuje termin 31 marca na przesłanie sprawozdaniado Komisji Europejskiej?

Do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, przesłać sprawozdania do Komisji Europejskiej mają obowiązek firmy, które importują lub eksportują SZWO i F-gazy na teren Unii Europejaskiej lub poza teren Unii Europejskiej.

4. Czy sprawozdanie za 2015 rok wymagane w Ustawie należy już dokonać poprzez Bazę Danych Sprawozdań ?

TAK. Sprawozdanie za 2015 rok wymagane w Ustawie należy przekazać on-line przez BDS do dnia 28 lutego 2016 r..

5. Co mam zrobić z dokumentacją papierową z poprzednich lat ?

Dokumentację z poprzednich lat należy, tak jak to było wcześniej, przetrzymywać w archiwum przez okres 5 lat na wypadek kontroli.

6. Czy utworzone w BDS sprawozdanie mogę edytować lub całkowicie usunąć?

Można je dowolnie edytować, usuwać i dodawać nowe oraz podglądać jego obecny widok ale tylko do momentu wysłania przez BDS.

7. Czy mogę zlecić swojemu pracownikami wykonanie sprawozdania ?

TAK. W BDS istnieje edytowalna lista osób, którą upoważniamy do wykonania sprawozdania.


Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.

* Pytania i odpowiedzi zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wolą i wiedzą, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za skutki korzystania z tych informacji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

E-mail: prozon@prozon.org.pl

Tel: +48 22 392 74 62
Fax: +48 22 675 29 66
Adres:
ul. Matuszewska 14 Bud. B9
03-876 Warszawa

Katalog firm

Produkty