Texa: Stacja do obsługi klimatyzacji samochodowej Konfort 744 (R744 - CO2)

Konfort744 wdraża innowacyjne rozwiązania i różni się od poprzednich modeli serii Konfort, ponieważ koncepcyjnie i konstrukcyjnie została zaprojektowana do obsługi nowych systemów A/C opartych na zastosowaniu czynnika chłodniczego R744 (CO2), a jednocześnie zachowuje pewne charakterystyczne cechy linii Konfort obsługującej czynniki R134a i R1234yf, takie jak prostota i intuicyjność obsługi.Konfort 744 jest modelem w pełni automatycznym, a cały proces obsługi nie wymaga zaangażowa- nia operatora. Gwarantuje najwyższą precyzję działania. Jakość komponentów oraz zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych pozwala na maksymalną dokładność pracy przy podawaniu czynnika, z marginesem tolerancji 10 gramów (w przypadku oleju 2 gramów). Szczególną uwagę poświęcono procesowi odprowadzania CO2 do atmosfery, który odbywa się w sposób kontrolowany, w celu zachowania bezpieczeństwa operatora i układu AC. Konfoert 744 posiada także precyzyjny detektor stężenia CO2 w powietrzu, który przerywa podawanie gazu do układu, gdy parametr ten osiągnie niebezpiecznie wysoki poziom.