Elektroniczny wykrywacz TLD.500 do gazu śladowego

Wykrywanie wycieków gazu śladowego jest z powodzeniem stosowane w przemyśle od lat

Udoskonaliliśmy tę metodę specjalnie dla potrzeb serwisu systemów klimatyzacyjnych w pojazdach.

Gazem LOKTRACE, w którego skład wchodzi azot i wodór, napełnia się system klimatyzacyjny, aby wykryć nieszczelność. Gaz LOKTRACE jest niepalny, nietoksyczny, nie powoduje korozji i nie szkodzi środowisku. Wodór zawarty w gazie działa jak gaz śladowy. Molekuły wodoru są najmniejszymi naturalnie występującymi cząsteczkami i wydostają się nawet przez najmniejsze nieszczelności. Za pomocą wodorowego wykrywacza nieszczelności LOKTRACER TLD.500 możliwe jest zlokalizowanie nawet najmniejszych nieszczelności.

LOKTRACER TLD. 500 reaguje prawie wyłącznie na wodór. W tym wypadku znaczy to, że ta metoda wykrywania staje się bardzo wiarygodna, a parownik może być łatwo sprawdzony poprzez otwory wentylacyjne w panelu konsoli głównej.

LOKTRACE jest pierwszą metodą, która spełnia wszystkie wymagania wykrywania nieszczelności w samochodowych systemach klimatyzacyjnych oraz zmienia „intuicyjne“ wykrywanie nieszczelności w proces zapewniający rezultaty.


...