Właściwości czynników chłodniczych R134a i R1234yf

Czynniki chłodnicze R134a i R1234yf to czynniki o bardzo podobnych właściwościach termodynamicznych. Pod względem efektywności chłodzenia i reakcji na zmiany ciśnienia nie wykazują większych różnic. Ich różnica polega na temperaturze samozapłonu. W przypadku czynnika R134a temperatura samozapłonu wynosi 770°C, przez co jest uznawany za niepalny. Natomiast czynnik R1234yf ma temperaturę samozapłonu 405°C – jest więc uważany za łatwopalny.

Właściwości czynników chłodniczych R134a i R1234yf

CZYNNIKI R134a i R1234yf – WYMAGANIA PRAWNE

Zgodnie z dyrektywą 2006/40/WE od 1 stycznia 2013 roku czynnik R134a został zastąpiony czynnikiem R1234yf, który stał się przez to obowiązkowym czynnikiem stosowanym w układach klimatyzacji samochodowej. Decyzja ta została podjęta ze względów ochrony środowiska. Czynnik R134a wykazuje wysoki wskaźnik GWP (współczynnik ocieplenia globalnego) – 1430. Natomiast dla czynnika R1234yf wartość GWP nie przekracza 6. Dlatego właśnie czynnik R134a już zniknął z układów klimatyzacji nowych samochodów, natomiast od 1 stycznia 2017 roku jego stosowanie będzie zakazane we wszystkich nowo produkowanych pojazdach.

Czynnik R1234yf stanowi jednak wiele kontrowersji ze względu na palność, jaką wykazuje. Podczas pożaru powoduje niebezpieczną emisję związków fluoru.

Podczas pracy w normalnych i przewidywalnych warunkach nie ma dowodów, by czynnik R1234yf stanowił zagrożenie. Komisja Europejska zauważa, że producenci samochodów znają techniczne sposoby ograniczenia ryzyka związanego z zastosowaniem nowego czynnika w warunkach nietypowych.

Opracowanie redakcja www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [AJ]

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

Wykorzystane zdjęcia: Wigmors.